TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bống tượng thương phẩm (P3)

Thức ăn: - Tận dụng thế mạnh thức ăn có ở địa phương: tôm tép, cá nhỏ, trùng, ốc, cua, . cho cá ăn trực tiếp. Thức ăn phải tươi, không được muối hóa chất. Khi nguồn thức ăn này giảm, giá cao, có thể thay một phần bằng thức ăn hỗn hợp. Công thức 1: + Bột cá : 30-35% + Cám, bột gạo, mù, bắp: 55-60% + Dầu cá : 7-10% + Bột lá gòn : 3-5% Công thức 2: + Bột cá : 30-35% + Cám, bột gạo, mù, bắp: 50-60% + Trùn đất băm nhỏ :. | Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bống tượng thương phẩm P3 d. Thức ăn - Tận dụng thế mạnh thức ăn có ở địa phương tôm tép cá nhỏ trùng ốc cua . cho cá ăn trực tiếp. Thức ăn phải tươi không được muối hóa chất. Khi nguồn thức ăn này giảm giá cao có thể thay một phần bằng thức ăn hỗn hợp. Công thức 1 Bột cá 30-35 Cám bột gạo mù bắp 55-60 Dầu cá 7-10 Bột lá gòn 3-5 Công thức 2 Bột cá 30-35 Cám bột gạo mù bắp 50-60 Trùn đất băm nhỏ 7-10 Bột lá gòn 3-5 Lượng thức ăn hàng ngày 5-10 trọng lượng cá nuôi trong bè. Thời gian cho ăn vào sáng sớm và chiều tối. Thức ăn cho vào sàn treo lơ lửng trong lồng bè cách mặt nước 40-50cm. Mỗi bè lồng có 1-3 sàn ăn. Có thể nuôi cá sống cá săt cá hường cá trôi rô phi cá 7 màu ốc nhái làm thức ăn cho CBT. e. Chăm sóc quản lý - Cho cá ăn đủ đều không để thức ăn dư thối. - Hàng tuần cọ rửa lồng bè một lần và cọ vét thức ăn dư rơi vãi phù sa ở đáy bè. - Nếu cá bị bệnh trùng mỏ neo dùng lá xoan bó thành bó để dưới đáy bè nước lá xoan tiết ra làm trùng rơi khỏi cá. - Nếu cá bị bệnh tuột nhớt cuốn nhớt làm cá chết hàng loạt và nhanh chóng cần chú ý nguồn nước qua bè nuôi chất phải tốt không làm xây xát cá khi chuyển về bè. Thời kỳ đầu bệnh có vết trắng ở đuôi sau đó lan dần toàn thân cá. Phòng bệnh không nên nuôi cá mật độ quá dầy không làm xây xát cá. Dùng vôi bột 1-2kg m khối nước treo ở đầu nguồn nước trị ngâm cá trong clorua vôi nồng độ 1ppm. Tắm cá bằng Treptomycine 25mg l trong 30 phút đến 1 giờ. Có thể dùng cao su bịt hai đầu bè cho thuốc vào bè tắm cá. f. Thu hoạch - Cá nuôi sau 5-7 tháng đạt cỡ trên 400g con thì thuhoạch. - Hàng tháng nên đánh tỉa cá đạt tiêu chuẩn một lần. cá chưa đat nên tiếp tục nuôi và bổ sung giống. - Cuối vụ thu hoạch tổng thể vệ sinh bè lồng chuẩn bị cho vụ nuôi sau. KỸ THUẬT NUÔI THỦY ĐẶC SẢN NƯỚC NGỌT - KS DƯƠNG TẤN LỘC - NXB TP. HCM Bí quyết mới nuôi cá bống tượng - Cho ăn một lần cá nhịn ba tháng Cá bống tượng được xem là đối tượng nuôi đạt hiệu qủa kinh tế cao giá cả thương phẩm thường ở mức cao loại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT