TAILIEUCHUNG - Tổ chức, phát triển và đào tạo nhóm

Tổ chức nhóm Để một nhóm làm việc tốt và mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch mang lại hiệu quả cần có sự tổ chức nhóm: Phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể để chuyên môn hóa các khâu, phát huy ưu điểm của từng cá nhân. | Tô chức nhóm ì-à Để một nhóm làm việc tốt và mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch mang lại hiệu quả cần có sự tổ chức nhóm Phân công vai trò nhiệm vụ cụ thể để chuyên môn hóa các khâu phát huy ưu điểm của từng cá nhân. 1. Người lãnh đạo nhóm Nhiệm vụ Tìm kiếm các thành viên mới và nâng cao tinh thần làm việc Khả năng phán đoán tuyệt vời những năng lực và cá tính của các thành viên trong nhóm. Giỏi tìm ra các cách vượt qua những điểm yếu. Có khả năng thông tri hai chiều. Biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm. 2. Người góp ý Nhiệm vụ Giám sát và phân tích sự hiệu quả lâu dài của nhóm. Không bao giờ thoả mãn với phýõng sách kém hiệu quả. Chuyên viên phân tích các giải pháp để thấy được các mặt yếu trong đó. Luôn đòi hỏi sự chỉnh lý các khuyết điểm. Tạo phương sách chỉnh lý khả thi 3. Người bổ sung Nhiệm vụ Đảm bảo nhóm hoạt động trôi chảy Suy nghĩ có phương pháp nhằm thiết lập biểu thời gian. Lường trước những trì trệ nguy hại trong lịch trình làm việc nhằm tránh chúng đi. Có trí lực và mong muốn việc chỉnh đốn các sự việc. Có khả năng hỗ trợ và thắng vượt tính chủ bại. 4. Người giao dịch Nhiệm vụ Tạo mối quan hệ bên ngoài cho nhóm Người có ngoại giao và phán đoán đúng các nhu cầu của người khác. Gây được sự an tâm và am hiểu. Nắm bắt đúng mức toàn cảnh hoạt động của nhóm. Chín chắn khi xử lý thông tin đáng tin cậy. 5. Người điều phối Nhiệm vụ Lôi kéo mọi người làm việc chung với nhau theo phương án liên kết Hiểu những nhiệm vụ khó khăn liên quan tới nội bộ. Cảm nhận được những ưu tiên. Có khả năng nắm bắt các vấn đề cùng lúc. Có tài giải quyết những rắc rối. 6. Người tham gia ý kiến Nhiệm vụ Giữ vững và khích lệ sinh lực đổi mới của toàn nhóm Luôn có những ý kiến lạc quan sinh động thú vị. Mong muốn được lắng nghe ý kiến của những người khác. Nhìn các vấn đề như những cơ hội cách tân đầy triển vọng chứ không là những tai hoạ. Đào tạo nhóm 1. Tính toán chi phí Mặc dù việc đào tạo cần chi phí nhưng như vậy còn đỡ tốn kém hơn nếu cứ giữ mãi tình trạng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    0    11-08-2020
16    6    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
77    4    0    11-08-2020
2    4    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2