TAILIEUCHUNG - Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa

Tham khảo tài liệu 'cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước sơ Nộp hồ Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doạnh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa tại Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi cá nhân đăng ký hộ Tên bước Mô tả bước khẩu thường trú Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc trung ưoìig Giải 2. kiếm tra tính hợp lệ của hồ so và cấp chứng chỉ hành nghề kinh quyết . . doanh dịc vụ thiết kế phưong tiện thuỷ nội địa Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đon đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịc vụ thiết kế phưong tiện vận tải Bản sao các văn bằng chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ 2. hành nghề nếu là văn bằng chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng 3. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn Số bộ hồ so 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh Quyết định 38 2005 QĐ-dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải BGTVT n. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh 1. nhân dân đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp. Chuyên ngành đào tạo phải phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ Có ít nhất 03 năm làm việc trong ngành xin được cấp 3. chứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    3    0    14-08-2020
57    5    0    14-08-2020
11    6    0    14-08-2020
60    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
112    3    0
TÀI LIỆU HOT
5    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN