TAILIEUCHUNG - Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống

Tài liệu tham khảo các thủ tục hành chính của Bộ giao thông vận tải thuộc Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa | Cấp bằng thuyền trưởng máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp đổi bằng thuyền trưởng máy trưởng đồng Thông tư số 47 2005 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Bằng Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp bằng thuyền trưởng sơ máy trưởng tại Sở Giao thông vận tải địa phương Giải Sở Giao thông vận tải xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy quyết định làm căn cứ để cấp bằng thuyền trưởng máy trưởng .Ă Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản kiểm điểm tập sự 2. 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 4. Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp Thành phần hồ sơ huyện trở lên cấp Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trung học chuyên nghiệp chuyên ngành điều khiển tầu thuỷ máy tầu thuỷ Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản kiểm điểm tập sự đề nghị cấp bằng thuyền trưởng bằng máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa Công văn số 1712 CĐS - TCCB. Yêu câu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định Người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề Quyết định số thuyền trưởng hạng 3 hoặc máy trưởng hạng 3 sau 19 2008 QĐ-BGT khi hoàn thành thời gian tập sự đủ 6 tháng trở lên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    0    10-08-2020
4    9    0    10-08-2020
60    3    0    10-08-2020
1    6    0    10-08-2020
10    3    0    10-08-2020
1    7    0    10-08-2020
82    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN