TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bống tượng thương phẩm (P2)

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bống tượng thương phẩm (P2) 1. Nuôi CBT ở ao: a. Chọn ao nuôi CBT: Có vị trí phải gần nơi có nguồn nước sạch dồi dào, cung suốt thời gian nuôi cá (nước pH 7-8,3, nước không bị nhiễm độc, nước có cây), ao có nước lưu thông tốt thì nuôi mật độ nuôi càng cao. Đất phải giữ được nước, đất không có phèn tiềm tàng. Ao có nước thủy triều lên xuống hàng ngày nuôi cá càng tốt. Ao có diện tích 50-2000m vuông tốt nhất 300-400m vuông, nước sâu. | Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bống tượng thương phẩm P2 1. Nuôi CBT ở ao a. Chon ao nuôi CBT Có vị trí phải gần nơi có nguồn nước sạch dồi dào cung suốt thời gian nuôi cá nước pH 7-8 3 nước không bị nhiễm độc nước có cây ao có nước lưu thông tốt thì nuôi mật độ nuôi càng cao. Đất phải giữ được nước đất không có phèn tiềm tàng. Ao có nước thủy triều lên xuống hàng ngày nuôi cá càng tốt. Ao có diện tích 50-2000m vuông tốt nhất 300-400m vuông nước sâu trung bình 1 5-1 8m. b. Cải tao ao nuôi CBT Sên vét sình bùn còn đến đáy trơ nơi không có nước phù sa đáy ao còn lớp bùn loãng 0 1m. Xâm chặt các hang mội tu sửa bờ đập cao hơn mực nước cao nhất hàng năm 0 5m. Ao có bộng đầu cấp nước vào đầu thoát nước ra càng tốt. Nếu bộng ở về một phía thì có bộng dưới thoát nước đáy ao ra bộng trên lấy nước từ mặt sông vào hoặc có thể làm một bộng nhựa ở sát đáy ao có co điều tiết nước theo yêu cầu. Bón vôi bột 7-15kg 100 m vuông ao tùy đất ao phèn nhiều ít phơi nền đáy ao được 3-7 ngày càng tốt. c. Giống CBT - Chọn giống CBT tốt cá đều cỡ cá khỏe mạnh không thương tật dị hình cá không bị chích điện mắc câu mắc lưới. Đầu và mình cá cân đối màu sắc sáng rõ. Cá không có vết trầy vết do các vật bám nguyên đuôi và vi cá còn nguyên nhớt. Bụng và rốn cá không đỏ. Cá không có ký sinh trùng đeo bám. Lật ngửa cá lên thì thấy cá phồng mang đuôi xòe. Cá đang ở trong nước thì nằm sát đáy. Ngâm cá vào xanh metylen thì không có vết thấm màu. Chọn giống CBT tốt để nuôi có ý ngĩa rất quan trọng cho thành công nuôi cá nếu còn cá yếu cá bệnh sẽ lây lan cả đàn cá nuôi. Khi đem CBT về không nên thả thẳng vào nơi nuôi mà tiếp tuyển chọn lần cuối Cho các vào một phạm vi nhỏ một góc ao mương thời gian 10-15 ngày cho cá ăn đủ kiểm tra cá khỏe tốt thì thả nuôi chung với nhau. - Cỡ CBT đều cỡ 50-70g 80-100g 110-150g 160-200g nuôi chung một nơi cá lớn đều hơn. Mật độ cá nuôi 3-10 con m vuông Nơi nước lưu thông liên tục 8-10 con m vuông nơi nước lưu thông theo thủy triều 4-5 con m vuông nơi có nước lưu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN