TAILIEUCHUNG - Tục ngữ ca dao về ngày tết nguyên đán

Chuyện xưa kể rằng: Vào một thời xa xưa lắm, người đang sống yên ổn thì một bầy quỷ dữ đến xâm lăng. Chúng dùng mưu mô quỷ quyệt chiếm hết đất đai, tài sản của người. Người thành kẻ làm công cho quỷ. Người trồng lúa, quỷ chia cho người phần gốc, quỷ lấy phần ngọn. Thấy người khổ quá, Phật hiện ra giúp kế. | TỤC NGỮ CA DAO VỀ NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐÀO ĐỨC NHUẬN Chuyện xưa kể rằng Vào một thời xa xưa lắm người đang sống yên ổn thì một bầy quỷ dữ đến xâm lăng. Chúng dùng mưu mô quỷ quyệt chiếm hết đất đai tài sản của người. Người thành kẻ làm công cho quỷ. Người trồng lúa quỷ chia cho người phần gốc quỷ lấy phần ngọn. Thấy người khổ quá Phật hiện ra giúp kế. Theo điều kiện đã được giao ước đúng như lời Phật dặn người trồng khoai lang. Đến mùa thu hoạch quỷ lấy phần ngọn chỉ có dây và lá người lấy phần gốc củ chất đầy nhà. Quỷ lại đặt điều kiện quỷ ăn phần gốc và ngọn người ăn phần giữa. Lại theo lời Phật dặn người trồng bắp. Đến mùa người lấy hết trái quỷ chẳng có gì để ăn. Quỷ thua bèn đòi lại đất. Phật khuyên người nên xin quỷ bán cho mình một mảnh đất bằng bóng của một chiếc áo cà sa. Quỷ bằng lòng. Phật bảo người trồng một cây tre rồi máng chiếc áo cà sa lên ngọn. Phật hóa phép làm cây tre cao mãi cao mãi đến tận trời và bóng chiếc áo cà sa lan xa càng lúc càng rộng. Quỷ phải dắt dìu nhau chạy ra ngoài bóng râm của chiếc áo. Cuối cùng quỷ bị đuổi ra mãi ngoài tận biển Đông. Người lại làm chủ vùng đất của mình. Từ đấy quỷ xin với Phật hàng năm cho vào đất liền để thăm mồ mả tổ tiên. Phật bằng lòng cho quỷ vào đất liền nhân ngày Tết Nguyên đán của người. Phật dặn người nên trồng cây NÊU trước nhà vào những ngày này để cho quỷ không thể xâm phạm đến người. Trên đây là sự tích cây nêu ngày Tết của ta. Thế nên ca dao ta có câu Cu kêu ba tiếng cu kêu Trông mau tới Tết dựng NÊU ăn chè. Trong tâm thức của dân tộc Việt cây nêu là biểu trưng của sức mạnh tinh thần Việt chống lại sức phản động của cái ác quỷ . Cây nêu cũng biểu hiện quyền lực của mỗi gia đình trong làng xã ngày xưa Thứ nhất nêu cao Thứ nhì pháo kêu. Nhà có cây nêu cao là nhà giàu sang quyền quí. Tràng pháo nổ giòn và đều là báo hiệu điềm tốt cho gia chủ. Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè chỉ là tâm trạng trẻ con bởi lẽ chỉ có trẻ con mới mong chóng tới Tết để được ăn ngon mặc đẹp còn đối với người lớn Tết đến là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT