TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bống tượng thương phẩm (P1)

Một số đặc điểm của cá bống tượng (CBT): - CBT là loài đặc trưng của vùng nhiệt đới. Cá tự nhiên bắt gặp ở: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Lào, Sumatra, Campuchia. CBT là loại thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao, được nhiều nước nuôi cung cho yêu cầu. Ở miền Nam Việt Nam cá xuất hiện ở hệ thống sông Cửu Long, Đồng Nai, Vàm Cỏ. - Trong tự nhiên, cá phân bố khắp các loại thủy vực: sông rạch, mương ao, ruộng, . . | Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá bống tượng thương phẩm P1 I. Một số đặc điểm của cá bống tượng CBT - CBT là loài đặc trưng của vùng nhiệt đới. Cá tự nhiên bắt gặp ở Việt Nam Thái Lan Malaysia Brunei Lào Sumatra Campuchia. CBT là loại thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao được nhiều nước nuôi cung cho yêu cầu. Ở miền Nam Việt Nam cá xuất hiện ở hệ thống sông Cửu Long Đồng Nai Vàm Cỏ. - Trong tự nhiên cá phân bố khắp các loại thủy vực sông rạch mương ao ruộng . Cá sống thích hợp ở môi trường nước không bị nhiễm phèn pH 7 song chúng có thể chịu đựng pH 5. Nhiệt độ thích hợp nhất cho cá phát triển 26-32 độ C cá cũng có thể chịu đựng nhiệt độ nước 15-41 5 độ C. Cá sống ở nước ngọt song có thể chịu đựng đến độ muối 15 . Cá cần có dưỡng khí trên 3mg l song cá có thể chịu đựng ở môi trường dưỡng khí thấp vì cá có cơ quan hô hấp phụ. - CBT có tập tính sống ở đáy ban ngày thường vùi mìnhxuống bùn hang hốc bộng khi gặp nguy hiểm cá có thể chúi xuống bùn sâu đến 1m có thể sống ở đó hàng chục giờ. Môi trường nước yên tĩnh có cỏ cây thủy sinh làm giá đỡ cá có thể sống ở mé bờ gần mặt nước cá ăn mồi sống tự nhiên. CBT thường hoạt động vào đêm nơi có điều kiện thuận lợi cá hoạt động cả ban ngày. - CBT trưởng thành có bộ máy tiêu hóa biểu hiện cho loài cá dữ điển hình. Miệng lớn răng hàm dài và sắc tỷ lệ của chiều dài của ruột trên chiều dài thân 0 7. CBT ăn động vật chủ yếu là cá tôm tép cua trùn ấu trùn côn trùng thủy sinh. Tuy nhiên CBT khác với cá lóc cá lóc chủ động đuổi mồi bắt CBT rình bắt mồi. CBT ăn mạnh về đêm hơn ngày nước rong ăn mạnh hơn nước kém nước lớn ăn mạnh hơn nước ròng CBT thích ăn tép cá tươi không thích ăn vật ươn thối. - CBT sinh sản lần đầu sau 9-12 tháng tuổi. Mùa sinh sản tự nhiên kéo dài từ tháng 3-11 tập trung từ tháng 5-8. Mức sinh sản của CBT trứng kg cá cái. Cỡ cá 150g có số trứng nhiều nhất cỡcá 250g có cỡ cá 350g có trứng. Cá tái phát dục khoảng 30 ngày sau. Trứng cá có dạng hình quả lê trứng dính. Bãi đẻ của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT