TAILIEUCHUNG - Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thời cận đại, KH là những tri thức TQ, những đối tượng của KH ko phải là cái tổng quan mà là cái tất yếu. _ Nói đến KH, đó là hệ thống những tri thức đc khái quát từ thực tiễn và được thực tiễn kiểm nghiệm. Nó phản ánh dưới dạng logic, trừu tượng những thuộc tính, kết cấu, mối liên hệ về bản chất, về quy luật của TN, XH và con người. KH là hình thái XH nên KH cũng là sự phản ánh tồn tại XH, do tồn tịa XH quyết định KH có tác. | CẬP NHẬT LIÊN TỤC CÙNG KỲ THI-NEU TOÀN BỘ BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA Học Của cô giáo lớp BĐS 50B-ĐHKTQD ĐỊA CHỈ CẬP NHẬT CÁC TÀI LIỆU ÔN THI-PHAN mềm thi trắc NhIêM-NGÂN HÀNG ĐỀ THI-NEU. Chương I Khoa học NCKH và pp NCKH 11 Thang Giêng 2010 11 14 CH I Khoa học 1. Khái niệm _ Thời cận đại KH là những tri thức TQ những đối tượng của KH ko phải là cái tổng quan mà là cái tất yếu. _ Nói đến KH đó là hệ thống những tri thức đc khái quát từ thực tiễn và được thực tiễn kiểm nghiệm. Nó phản ánh dưới dạng logic trừu tượng những thuộc tính kết cấu mối liên hệ về bản chất về quy luật của TN XH và con người. KH là hình thái XH nên KH cũng là sự phản ánh tồn tại XH do tồn tịa XH quyết định KH có tác động qua lại đối với các hình thái ý thức XH khác triế học chính trị tôn giáo. _ KH là hệ thống tri thức về TN XH con người xuất phát từ yêu cầu hoạt động thực tiễn cải tạo TN cải tạo XH và cải tạo bản thân cho nên nó đc thúc đẩy sự phát triển cả KH nhằm phát triển bản chất của nó. _ Thông qua hoạt động thực tiễn nó đc kiểm tra bổ sung và phát triển những hệ thống tri thức mới làm phản ánh đúng đắn chính xác hơn hiện thực khác quan. 2. Phân loại KH Phân loại KH chỉ ra mối quan hệ tương hỗ giữa các ngành KH trên cơ sở những nguyên tắc nhất định và biểu thị mối liên hệ đó giữa những hình thức có căn cứ KH Việc phân loại KH dựa vào các nguyên tắc sau o Nguyên tắc khách quan dựa vào đặc điểm đối tượng nhận thức của KH mqh giữa KH vs thực tiễn và đời sống XH. o Nguyên tắc phối thuộc xét theo lịch sử hình thành mqh chuyển tiếp lẫn nhau giữa các ngành KH. CẬP NHẬT LIÊN TỤC CÙNG KỲ THI-NEU CẬP NHẬT LIÊN TỤC CÙNG KỲ THI-NEU Marx Engel cho rằng quá trinh phân loại KH phải đảm bảo các nguyên tắc Phải đi từ đơn giản đến phức tạp từ khái niệm đến lý luận thực nghiệm đến lý thuyết cụ thể đến trừu tượng. Một số cách phân loại khác 0 Aristotle căn cứ vào mục đích của KH để phân KH thành 5 loại KH lý thuyết .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    23    0    13-08-2020
11    7    0    13-08-2020
118    5    0    13-08-2020
18    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN