TAILIEUCHUNG - Phải làm gì với bệnh chết nhanh cây tiêu Do được giá, diện tích trồng tiêu

Phải làm gì với bệnh chết nhanh cây tiêu Do được giá, diện tích trồng tiêu ở nước ta đang tăng lên rất nhanh. Tiêu được trồng một cách ồ ạt đã dẫn đến nhiều khâu kỹ thuật để phòng ngừa bệnh chết nhanh cây tiêu do nấmPhytophthora spp. (một bệnh đã từng hủy diệt nhiều vườn tiêu ở các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên trong vài năm gần đây) bị người trồng bỏ qua. Thực tế kiểm tra sâu bệnh ở những vùng trồng tiêu trong dịch chết nhanh xẩy ra vài năm gần đây, chúng tôi thấy. | Phải làm gì với bệnh chêt nhanh cây tiêu Do được giá diện tích trồng tiêu ở nước ta đang tăng lên rất nhanh. Tiêu được trồng một cách ồ ạt đã dẫn đến nhiều khâu kỹ thuật để phòng ngừa bệnh chết nhanh cây tiêu do nấmPhytophthora spp. một bệnh đã từng hủy diệt nhiều vườn tiêu ở các tỉnh miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên trong vài năm gần đây bị người trồng bỏ qua. Thực tê kiểm tra sâu bệnh ở những vùng trồng tiêu trong dịch chêt nhanh xẩy ra vài năm gần đây chúng tôi thấy không ít chủ vườn cho rằng chỉ có thuốc hoá học mới có khả năng giải quyêt được bệnh. Nên khi gặp cán bộ kỹ thuật họ thường chỉ hỏi có loại thuốc mới nào trị hêt bệnh chứ ít thấy hỏi làm cách nào để phòng ngừa được bệnh. Đây có thể được coi là sai lầm lớn nhất của bà con mình khiên cho việc ngăn chặn dịch chêt nhanh cây tiêu trong những năm gần đây mang lại hiệu quả rất thấp. Có thể bà con chưa biêt nấm Phytophthora có đặc điểm là ưa thích và rất cần có ẩm ướt để sinh sản phát triển. Chúng có thể tồn tại trong đất trong nước trong tàn dư của cây bị bệnh hơn nữa ngoài cây tiêu chúng còn gây hại trên rất nhiều loại cây trồng khác từ đó làm cho nguồn bệnh tồn tại rất nhiều trong tự nhiên. Khi gặp điều kiện mưa ẩm kéo dài vườn không thoát được nước trên vườn lại có nhiều tàn dư của cây tiêu hoặc cây ký chủ khác đã bị bệnh thì bệnh sẽ phát sinh lây lan và gây hại rất mạnh. Nấm gây bệnh tồn tại trong đất trong nước trong tàn dư của cây bị bệnh. Ngoài cây tiêu bệnh còn gây hại trên rất nhiều loại cây trồng khác như vậy nguồn bệnh có rất sẵn trong tự nhiên khi gặp điều kiện mưa ẩm kéo dài vườn không thoát được nước trên vườn lại có nhiều tàn dư của cây tiêu hoặc cây ký chủ khác đã bị bệnh thì bệnh sẽ phát sinh lây lan và gây hại rất mạnh. Thực tế đồng ruộng cho thấy khi trồng tiêu nếu không áp dụng những biện pháp phòng ngừa từ sớm gặp điều kiện thuận lợi bệnh có thể hủy diệt cả vườn tiêu chỉ trong một thời gian ngắn. Hiện nay các vùng trồng tiêu ở các tỉnh phía Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đất giống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN