TAILIEUCHUNG - Niệm phật chuyển hóa tế bào ung thư

Một nhà thơ nào đó đã đặc tả bệnh khổ, một trong ba nỗi khổ lớn của nhân sinh, đầy hình tượng mà cũng vô cùng chân thực. | NIỆM PHẬT CHUYỆN HÓA TE BAO UNG THƯ PHÁP Sư ĐẠO CHỨNG giảng THÍCH MINH QUÁNG dịch LỜI NGỨỜI DỊCH Bệnh tảt đeo theo để kho đời Con người vì bệnh phải mon hời Bệnh xui quản tư khong tron chí Bệnh khiến nam nhi phải lờ thời Bệnh chuyến trản giản thảnh địả ngục Bệnh mờ non nườc ảng mảy trời Phải chảng khong bệnh lả hy hưu Nện mộng xuản hong phải tả tời Một nhả thờ nảo đo đả đảc tả bệnh kho mọt trong bả noi kho lờn củả nhản sinh đảy hình tường mả cung vo cung chản thực. Thực vảy giả bệnh chết lả bả cưả ải phải quả cuả đời người mả trong đo bệnh kho mảng tính quyết định. Nếu giả mả tỉnh tảo khỏệ mảnh chết mả nhệ nhảng thảnh thản thì cung khong phải lả điệu đảng sờ chỉ co bệnh kho dảy vo thản tảm khiến chung tả cảu song khong đườc muon chết khong xong mời lả điệu đảng sờ nhất. Thế nện co người bảo Tôi không sợ chết chỉ cần khi chết ra đi nhẹ nhang không bị bệnh tật hành ha đau đôn. Nhưng thưc rả sờ chết von lả bản nảng chấp ngả cuả con người. Du luc bình thời mình co hiệu vo thường vả noi cưng bảo nhiêu nhưng khi đoi diện cải chết trườc noi đảu đờn dảy vo cung như nghiệp lưc quả khư quấy nhiễu nếu bình thời khong co cong phu đảc lưc thư hoi mấy ải lả co thệ khong hot hoảng sờ hải trườc vong tường cải tả sắp mất cuả mình Thưc đung như nhưng gì mả Thiện sư Quy Sờn đả noi Môt mai nam bệnh ợ giưông cac kho trôi trăn bưc bach sôm chiệu lô nghĩ tâm y bang hoang đưông trưôc mịt mô không biết vệ đâu LUc đô môi biết an năn như khát môi mông đaô giệng chỉ hạn sôm chẳng lô tu đến gia nhiệu điệu lam lỗi. Lam chung rối lôạn lưu luyện bang hôang. Sinh tư tư đâu đến chết đi vệ đâu . Đảy lả cảu hoi mả phản lờn chung tả vản mệ mờ khong ro. Thế nhưng khi con khoệ mạnh chung tả lải khong biệt dung thời giản vả nảng lưc quy bảu để tìm cảu giải đảp đời đến bệnh nảng sảp chết mời bảng hoảng lo sờ thư hoi luc ấy co kịp khong Trong cảc thư bệnh co lệ ung thư lả cản bệnh mả người tả sờ hải nhất vì moi người đều nghĩ đảy lả môt thư bệnh nản y chưả co thuoc đảc trị ải vường phải no như vường phải .

TÀI LIỆU HOT