TAILIEUCHUNG - Chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác tuyến hoặc ngừng từng xe khai thác tuyến cố định liên tỉnh trên 1000 km

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác tuyến hoặc ngừng từng xe khai thác tuyến cố định liên tỉnh trên 1000 km', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp ngừng khai thác tuyến hoặc ngừng từng xe khai thác tuyến cố định liên tỉnh trên 1000 km Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường bộ Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Cục Đường bộ nghị Việt Nam Giải quyết thủ Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ tục có văn bản chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định DNVT khai theo Phụ lục 16 hoặc 17 Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị ngừng khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định Quyết định số 16 2007 QĐ-BGTV. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    3    0    10-08-2020
19    32    5    10-08-2020
66    4    0    10-08-2020
5    5    0    10-08-2020
425    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN