TAILIEUCHUNG - Ngăn restart máy sau khi update Windows 7

Ngăn restart máy sau khi update Windows 7 Windows Update thường hiện hộp thoại yêu cầu khởi động lại máy sau khi cập nhật trực tuyến xong các bản vá mới nhất, dù cần thiết nhưng sẽ làm gián đoạn công việc hiện tại của bạn. Thủ thuật dưới đây sẽ làm hộp thoại này biến mất vĩnh viễn. - Đầu tiên, bạn vào Start menu, gõ lệnh vào hộp tìm kiếm và nhấn Enter. | Ngăn restart máy sau khi update Windows 7 Windows Update thường hiện hộp thoại yêu cầu khởi động lại máy sau khi cập nhật trực tuyến xong các bản vá mới nhất dù cần thiết nhưng sẽ làm gián đoạn công việc hiện tại của bạn. Thủ thuật dưới đây sẽ làm hộp thoại này biến mất vĩnh viễn. - Đầu tiên bạn vào Start menu gõ lệnh vào hộp tìm kiếm và nhấn Enter. - Trong cửa sổLocal Group Policy Editor xuất hiện bạn duyệt đến nhánh Computer Configuration Administrative Templates Windows Components Windows Update bấm đôi vào mục No auto restart with logged on users for scheduled automatic updates installation trong khung bên phải. 1 V Ji 1 - r 1 M V 7-1 7 7 7 - ơ hộp thoại mở ra bạn đánh dâu ô Enabled Ă 1 Ấ A -rr -L Ẳ r 1 z rôi bâm OK đê xác nhận. Lưu ý Tại nhánh Computer Configuration Administrative Templates Windows Components Windows Update còn có năm mục đáng chú ý khác liên quan đến tính năng Windows Update

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    15-08-2020
35    11    0    15-08-2020
75    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
186    5    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
14    3    0