TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 1

Giáo trình cấp thoát nước được biên soạn lại trên cơ sở giáo tình Cấp thoát nước trong nhà của viện đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân bộ xây dựng 1979 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường trung học xây dựng. | BỘ XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG BỘ XÂY DỤNG GIÁO TRÌNH CẤP THOÁT M rtc Dùng cho học sinh chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường THXD NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG HÀ NỘI - 2005 Nhóm tác giả biên soạn 1. Kĩ sư ĐỖ Trọng Miên 2. Kĩ SƯ Vú Đình Dịu

TÀI LIỆU HOT