TAILIEUCHUNG - Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm b, c và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu nhóm B C và các công trình xây dựng mới sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý Giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Các đơn vị quản lý đường bộ trực tiếp Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận 1 Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ thẩm định có văn bản tục chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị bản chính Hồ sơ dự án hoặc Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật công trình thiết yếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt bản chính Biên bản kiểm tra hiện trường giữa đơn vị quản lý đường bộ và chủ công trình 3. thiết yếu Bản chính . Số bộ hồ sơ 02 bộ 2 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không Bộ giao thông vận tải cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số 04 2006 QĐ-BGTVT Hà Nội ngày 09 tháng 01 năm 2006 Quyết định Ban hành Quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 34 2003 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải Căn cứ Nghị định số 186 2004 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Vụ trưởng Vụ Vận tải

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU HOT