TAILIEUCHUNG - Mẫu kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm 2010 - 2011

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên cũng như công tác quản lý đào tạo, quản lý tài chính phù hợp với học chế tín chỉ. Phòng Quản lý đào tạo gởi Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2010 - 2011 đến các Phòng Ban, Khoa, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc trường, cụ thể sau: | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM PHÒNG quản Lý Đào tao Số 149 V v Kế hoạch đào tạo HK 2 2010-2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM Đôc láp - Tự do - Hanh phúc Chí Minh ngày 17 tháng 11 năm 2010 Kính gởi Các Phòng Ban Khoa và Trung tâm Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy học táp của giảng vi ên sinh viên cũng như công tác quản lý đào tạo quản lý tài chính phù hợp với học chế tín chỉ. Phòng Quản lý đào tạo gởi Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2010 - 2011 đến các Phòng Ban Khoa Trung tâm và các đơn vị trực thuộc trường cụ thể sau KẾ HOẠCH Đào tạo học kỳ 2 NĂM HỌC 2010 - 2011 Tổng thời gian học kỳ 2 14 02 2011 - 02 07 2011 20 tu ần A. KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ HỌC KỲ 1. THÔNG BÁO CÁC NGÀY NGHỈ lễ tết theo quy định trong NĂM STT Lễ tết NHẰM NGÀY Được nghỉ BÚ NGÀY GHI CHÚ 1. Tết dương lịch 01 01 2011 03 01 2010 2. Tết Nguyên Đán Từ 28 01 2011 đến 07 02 2011 3. Giỗ Tổ Hùng Vương 12 04 2011 4. Ngày Giải phóng miền Nam 30 04 2011 02 05 2011 5. Ngày Quốc tế lao động 01 05 2011 03 05 2011 6. Ngày Lễ Quốc Khánh 02 09 2011 2. KẾ HOẠCH MÔN HỌC HỌC KỲ Đề nghị các Khoa xem và ki ểm tra mã môn học số đơn vị học trình số tiết gi ảng dạy lý thuyết thực hành của môn học trong chương trình học các khối lớp nếu có điều chỉnh hoặc thay đổi môn học ở các học kỳ khác thì phản hồi bằng văn bản gửi về phòng QLĐT trước ngày 20 11 2010. Đính kèm chương trình đào tạo theo từng Khoa - từng khóa học. 3. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ THỜI KHÓA BIỂU TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Ghi chú 1. PHÒNG QLĐT gởi dự thảo thời khoá biểu cho các Khoa 13 12 10 2. Các Khoa kiểm tra điều chỉnh và bố trí giảng viên 13 12 10-02 01 11 1 8 giảng dạy 3. Các Khoa gởi thời khóa biểu đã bố trí giảng viên cho Phòng QLĐT để tổng hợp và điều chỉnh theo đề nghị Trước ngày 03 01 11 4. Phòng QLĐT kiểm tra và điều chỉnh thời khóa biểu 03 01 11-13 01 11 5. Phòng QLĐT chuyển thời khóa biểu cho TT QLH 1 1 1 công bố thời khóa biểu trên mạng và tổ chức đăng ký môn học trực tuyến. 14 01 11 B. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN