TAILIEUCHUNG - [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 10

Tham khảo tài liệu '[công nghệ dệt may] dệt không thoi - minh nam phần 10', văn hoá - nghệ thuật, thời trang - làm đẹp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 4. Không dùng khổ để đập sợi ngang cùng một lúc vào đường dệt mà dùng chính con thoi hoặc đĩa kim để đập sợi ngang. Máy dệt tròn được chia thành hai nhóm nhóm có đường kỉnh nhò và nhóm có đường kính lớn. . MÁY DỆT TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ Máy dệt tròn loại này được sử dụng để dệt các ống cứu hỏa vã các ống vải cao áp dùng trong công nghiệp có đường kính từ 20 mm đến 100 mm. Sơ đõ công nghệ của máy trẽn hình 123. Máy có hai giá mắc sợi 1 đật ở hai bên máy. Sợi dọc tháo ra từ các ống sợi hỉnh trụ có gù đưực dẫn qua phía dưới của sàn 2 qua trục dẫn 3 các lỗ của vòng khuyên 4 đi vào giữa máy dệt. Trong mặt phảng dệt sợi dọc đi qua bộ tự hãm 5 bộ tự hãm này còn có tác dụng làm câng sợi dọc trong quá trỉnh dệt go 6 đến vòng khuyên dệt 8. Miệng vải 7 được tạo thành nhờ 2 go nếu dệt vân điểm được chia thành 12 phân đoạn. Ống vải 9 tạo thành được kéo bởi các trục khỉa 10 và được cuộn vào trục vải 11. Hình 122. Máy dệt tròn KR 55. 140 V Hình . Sơ đò công nghộ máy dệt tròn K55 1 - giá mắc sợi 2 - sàn 3 - trục dân 4 - vòng khuyên 5 - bộ lự hãm 6 - go 7 - miệng vài 8 - vòng khuyên dệt 9 - ống vâi 10 - các trục khía 11 - trục cuộn vài. Trên máy dệt K55 sợi ngang được đặt vào miệng vải nhờ 2 thoi hình 124 . Các ống sợi ngang hỉnh trụ co khổi lượng đến 1 kg. Thoi được truyền động nhờ các bánh rảng vì vậy phía ngoài thoi có vành răng 2 xung quanh thoi còn co vòng 3 vòng này có tác dụng tách sợi dọc khi thoi chuyển động và ngân cản sợi khỏi bị vướng vào thoi. Các thoi được dẫn theo một quỉ đạo tròn nhờ các con lãn 4 các con lãn này Lãn theo các vành dản rãng lược. Sợi ngang tháo từ ống sợi được dẫn qua phanh hãm bộ phận tự hãm tác dụng điện tới cung đập sợi ngang 5 cung này sẽ đập sợi ngang vào đường dệt. Do một đầu của chi tiết hình cung dùng đẽ đập sợi ngang đã lọt vào miệng vải tiếp theo nên sợi ngang bị ép vào đường dệt còn có thêm lực tác dụng của sợi dọc miệng vải đang mở. Thoi được truyển động nhờ 6 bánh răng nhỏ đặt theo quĩ đạo chuyển

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1          15-08-2020
5    11    0    15-08-2020
1    3    0    15-08-2020
17    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    7    0
TÀI LIỆU HOT
44    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN