TAILIEUCHUNG - Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống có trong danh mục

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống có trong danh mục', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống có trong danh mục Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Không. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị 2. Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ thẩm định có văn tục bản chấp thuận Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định DNVT 1. khai theo hướng dẫn tại phụ lục 10 kèm theo hương án hoạt động có phương án mẫu tại phụ lục 1 2. Bản phô tô đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký Bản phô tô Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của những xe trong danh sách đăng ký Thành phần hồ sơ Đối với trường hợp đăng ký khai thác lần đầu hồ sơ phải có thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình 4 . kinh doanh phù hợp Bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu . Số bộ hồ sơ 01 bộ . Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định Quyết định số 16 2007 QĐ- BGTV. Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô Quyết định số 16 2007 QĐ- BGTV. 3. Lịch trình chạy xe Quyết định số 16 2007 QĐ- BGTV. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN