TAILIEUCHUNG - [Công Nghệ Dệt May] Dệt Không Thoi - Ts.Trần Minh Nam phần 9

Tham khảo tài liệu '[công nghệ dệt may] dệt không thoi - minh nam phần 9', văn hoá - nghệ thuật, thời trang - làm đẹp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Miệng vài được tạo thành nhờ các nhóm sợi dọc từ ỉ 8 mỗi nhốrn sợi dọc được nâng hạ nhờ hai go do hai cam điều khiển hỉnh 105 . Chẳng hạn một sóng miệng vải dài 360 mm khổ rộng của một nhóm sợi dọc sẽ bằng 360 8 45 mm. Nêu dệt vải vân điểm cắn 8 đõi cam láp trên trục cam lệch nhau 45 số go cấn 16 go 8 X 2 go 16 go . Nếu dệt vải vân chéo nào đó cần 4 go ở máy dệt một miệng vải ở đây có 8 nhóm sợi dọc cần 32 go 4 go X 8 32 go . Nếu ở máy dệt một miệng vải dệt một kiểu dệt não đó cấn 16 go thì để dệt kiểu dệt này trên máy dệt nhiễu miệng vải cẩn 16 go X 8 128 go. Vé mặt lý thuyết có thể đặt đẩu Giác ca trên máy dệt nhiều miệng vải nhưng kiểu dệt sẽ bị hạn chế. Hình ZỚ5. Co cấu tạo miệng vài máy dệt nhicu miệng vải phảng 1 2 - các cam nâng hạ go K - thiết bị bù sửc cãng sội dọc s - trục dãn sợi cố định. Chảng hạn máy dệt Giấc-ca co 2400 móc có thể dệt được vải hoa to co ráppo dọc bằng 2400 sợi. Dối với máy dệt nhiểu miệng vài có 12 nhóm sợi dọc chàng hạn như vậy máy chi có thế dệt được vải có qui luật liên kết của sợi dọc là 2400 12 200 sợi dọc khác nhau nghĩa là chỉ dệt được vải có ráppo dọc là 200 sợi. Để cho sức căng của các sợi dọc trong suốt khổ vải có sức căng đống đểu khí mở và khép miệng vải trong từng phân đoạn sợi dọc có đặt thiết bị 125 bù sức cảng K hình 105 . Đối với các sợi dọc cò độ đàn hổi lởn và có đù độ dài tự do việc trang bị thiết bị bù sức càng này sẽ không cẩn thiết. . TRUYẾN ĐỘNG CHO THOI TRONG MIỆNG VẢI Trên máy dêt nhiỄu miệng vải thoi bị nhiều sợi dọc bao quanh nên không thể dùng các phương pháp truyền động cho thoi gióng như ở các máy dệt thoi hoặc dệt kẹp. o máy dệt nhiều miệng vài thoi phải được tịnh tiến đổng bộ với việc tạo miệng vải nhd một lực tác dụng không đổi. Lực truyển động cho thoi có thể là lực cơ học hoặc lực điện từ. ỉ. Phương pháp dùng lực cơ học Có thể sử dụng lamen dao động con lãn ép hoặc các bánh răng. a. Dùng ỉamen dao dông hình Ỉ06 Các lamen tác dụng vào thoi một lực s lực này .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    10    0    06-08-2020