TAILIEUCHUNG - Tăng tốc hiển thị menu chuột phải Windows 7

Tăng tốc hiển thị menu chuột phải Windows 7 Tích hợp quá nhiều dòng lệnh là nguyên nhân chính khiến menu chuột phải xuất hiện chậm chạp. Để khắc phục hiện trạng này, bạn cần bỏ bớt những lệnh không cần thiết khỏi menu chuột phải. Cách nhanh nhất là nhờ phần mềm ShexView. Không riêng Windows Explorer và desktop, ShexView còn hiển thị tất cả dòng lệnh có mặt trên menu chuột phải của Internet Explorer, đồng thời cho phép bạn loại bỏ chúng cực kỳ nhanh chóng. . | Tăng tốc hiển thị menu chuột phải Windows 7 Tích hợp quá nhiều dòng lệnh là nguyên nhân chính khiến menu chuột phải xuất hiện chậm chạp. Để khắc phục hiện trạng này bạn cần bỏ bớt những lệnh không cần thiết khỏi menu chuột phải. Cách nhanh nhất là nhờ phần mềm ShexView. Không riêng Windows Explorer và desktop ShexView còn hiển thị tất cả dòng lệnh có mặt trên menu chuột phải của Internet Explorer đồng thời cho phép bạn loại bỏ chúng cực kỳ nhanh chóng. Phiên bản mới nhất của ShexView có dung lượng bé xíu xiu 54KB tương thích với mọi Windows kể cả Windows 7 được cung cấp miễn phí tại địa chỉ http www. file q 2k4u6gbt 1 wq663 www. eas Tải xong và giải nén bạn bấm đôi vào file để mở giao diện chương trình không cần cài đặt . ShexView sẽ tìm và liệt kê tất cả dòng lệnh tích hợp trên menu chuột phải của Windows Explorer desktop Internet Explorer . File Edit View Options Help H 3 -8 -il Extension Name 1 Office Document Cache Handler PXCInfoShlExt Class NercDigitalCclumnHandler Class ExtremeCopy pWi ndows Desktop Gadgets IV GraphicsShellExt Class 23 New Menu Handler ShellExt Class g Shell extensions for sharing Window Switcher Groove GFS Context Menu Handler Disabled Type Browser Browser Column Column Helpe. Helpe. Handler Handler Context Menu Context Menu Context Menu Context Menu Context Menu Context Menu Context Menu Context Menu Descripi Microsc Dream I PDF-XC Nero Di Extreme Sidebar igfxpph Window PSUNSF Shell exi Shell De Microsc Briefcase I J NercCoverEdCcntextMenu Cla 23 Open With Context Menu Han T f Encryption Context Menu H Win RAR Disable Selected Items Enable Selected Items Open CL SID In Reg Ed it iy CompatContextMenu Class Icontact shell context menu Microsoft Windows Font Cont u j. g roup shell context menu Library Folder Context Menu Open Containing Folder Menu AlcoholShellEx Class V CryptPKO Class Save Selected Items Copy Selected Items HTML Report - All Items HTML Report - Selected

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    8    0    14-08-2020
127    4    0    14-08-2020
188    5    0    14-08-2020
33    7    0    14-08-2020
26    5    0    14-08-2020
1    3    0    14-08-2020
3    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0