TAILIEUCHUNG - Gương cầu

Khi chiếu một chùm sáng song song với trục chính tới một gương cầu, các tia phản xạ ( hoặc đường kết dài của chúng ) cắt nhau tại một điểm trên trục chính gọi là tiêu điểm. ký hiệu: F | art by KAGAYA 2003 KAGAYA 2003 Synforest CD-ROM SW-008 KIEM TRA BÀI CŨ Câu 1 Nguon sang là gì Hãy ke một vài nguồn sang mà ban biet Câu 2 Trong các trữởng hởp nào thì ánh sàng khong đi thểo đữởng tháng Càu 3 Anh ao và anh thật khác nhau ở những điểm nào

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    4    0    11-08-2020
4    4    0    11-08-2020
5    3    0    11-08-2020
13    4    0    11-08-2020
7    6    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
6    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN