TAILIEUCHUNG - Thòng bong

Còn gọi là bòng bong, thạch vĩ dây, dương vong Tên khoa học Lygodium flexuosum Sw. Thuộc họ Thòng bong Schizaeaceae. Ta dùng toàn cây Thòng bong phơi hay sấy khô. A. Mô tả cây Thòng bong là một loại quyết có hiệp rất dài, mọc leo. Thân rễ bò, lá dài, có nhiều cặp lá chét, mỗi lá chét có nhiều lá chét con mang ổ tử nang ở mép. Bao tử hình 4 mặt, trắng xám hơi vàng. Vòng đầy đủ nằm ngang gần đỉnh bào tử nang. B. Phân bố, thu hái và chế biến Mọc phổ biến ở các. | Thòng bong Còn gọi là bòng bong thạch vĩ dây dương vong Tên khoa học Lygodium flexuosum Sw. Thuộc họ Thòng bong Schizaeaceae. Ta dùng toàn cây Thòng bong phơi hay sây khô. A. Mô tả cây Thòng bong là một loại quyết có hiệp rất dài mọc leo. Thân rễ bò lá dài có nhiều cặp lá chét mỗi lá chét có nhiều lá chét con mang ổ tử nang ở mép. Bao tử hình 4 mặt trắng xám hơi vàng. Vòng đầy đủ nằm ngang gần đỉnh bào tử nang. B. Phân bố thu hái và chế biến Mọc phổ biến ở các bụi rậm bờ rào. Thu hái gần như quanh năm phơi khô mà dùng không phải chế biến khác. phần hoá học Chưa thấy có tài liệu nào nghiên cứu. D. Tác dụng dược .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    5    0    10-08-2020
1    4    0    10-08-2020
2    3    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020