TAILIEUCHUNG - Dòng điện trong chất khí

Chất khí là môi trường cách điện. - Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường. - Bản chất dòng điện trong chất khí. -Quá trình dẫn điện từ lực trong chất khí và điều kiện tạo ra quá trình dẫn điện tự lực. | KÍNH chào QUÝ THẦy cô và các em học sinh DÒNG ĐIÊN TRONG CHẤT KHÍ Tiết 1 -Chất khí là môi trường cách điện. II-Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường. III-Bản chất dòng điện trong chất khí. Tiết 2 IV-Quá trìnhdẫn điện tự lực trong chất khí và điều kiện tạo ra quá trình dẫn điện tự lực. V-Tia lửa điện quá trình tạo ra tia lửa điện. VI-HỔ quang điện điều kiện tạo ra hổ quang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
406    4    0    09-08-2020
25    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN