TAILIEUCHUNG - Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng quản lý vận tải thuộc các Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đề Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị 2. Giải quyết Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện giao thông thủ tục đường bộ Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế 1. phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Chứng chỉ cũ trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của 2. cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương 3. Bản khai kết quả hành nghề theo chứng chỉ đã được cấp Đối với trường hợp đề nghị bổ sung nội dung hành nghề thì phải có 4. thêm bản sao văn bằng chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung Số bộ hồ sơ 01 bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN