TAILIEUCHUNG - Cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều kiển xe máy chuyên dùng bị mất, bị hỏng

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều kiển xe máy chuyên dùng bị mất, bị hỏng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều kiển xe máy chuyên dùng bị mất bị hỏng Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Cơ sở được phép đào tạo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cơ sở được phép đào tạo Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả kiểm tra Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ tại cơ sở đào tạo đã đề nghị cấp Chứng chỉ - Cơ sở đào tạo tiếp nhận hồ sơ và cấp lại chứng chỉ cho người có đủ điều kiện Giải quyết 2. - Trường hợp cơ sở đào tạo bị chấm dứt hoạt động thì nộp hồ thủ tục sơ về Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở GTVT nơi đã quản lý cơ sở đào tạo Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đổi cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 2. Bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 3. 03 ảnh mầu cỡ 3 x4 chụp không quá 6 tháng kiểu chứng minh nhân dân Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị đổi cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến Thông tư số thức pháp luật về giao thông đường bộ 09 2009 TT-BGTVT. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN