TAILIEUCHUNG - Những idioms thông dụng

Tiếng Anh có vô số những câu nói dường như chẳng mang ý nghĩa gì hết! Liệu có phải thực sự là như thế không? Một trong số đó là Idiom. | Một số idioms thông dụng trong tiếng Anh Tiếng Anh có vô số những câu nói dường như chẳng mang ý nghĩa gì hết! Liệu có phải thực sự là như thế không? Một trong số đó là Idiom. Idiom là cách diễn đạt người Anh thường dùng trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên nếu bạn không phải là người bản ngữ thì việc hiểu Idiom không phải là đơn giản. Sau đây là một số Idiom thông dụng :

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    7    0    13-08-2020
18    5    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN