TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng a1, a2, a3, a4', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | f Ả. 4 Ẵ. 1 r - A . 1 r 1 À -í Câp Giây phép đào tạo lái xe hạng A1 A2 A3 A4 Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý phương tiện người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Sau 10 ngày kể từ ngày tiến hành xong các thủ tục kiểm tra Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép đào tạo lái xe môtô Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Sở Giao thông tiếp nhận hồ sơ thẩm định và cấp giấy 2. Giải quyết thủ tục phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe bản chính 2. Hồ sơ giáo viên 3. Hồ sơ xe dạy thực hành 4. Biên bản kiểm tra xét cấp Giấy phép đào tạo lái xe của Sở Giao thông vận tải Số bộ hồ sơ 02 bộ . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 55 2007 QĐ-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001 Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 34 2003 NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT