TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ 1

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên môn Hóa - Đề thi học sinh giỏi 12 THPT môn Hóa. | ĐỀ 1 Thời gian làm bài 90 phút 1. Cho các chất sau NH3 HCl SO3 N2. Chúng có kiểu liên kết hoá học nào sau đây A. Liên kết cộng hoá trị phân cực. B. Liên kết cộng hoá trị không phân cực. C. Liên kết cộng hoá trị. D. Liên kết cho nhận. 2. Heli là một loại khí nhẹ thứ hai chỉ sau khí hiđro. Tuy nhiên loại khí này không gây cháy nổ như hiđro do đó heli có rất nhiều ứng dụng đặc biệt trong khí cầu nhằm tăng độ an toàn. Vì sao heli lại bền Lí do nào sau đây là đúng nhất A. He có 8 electron ở lớp ngoài cùng. B. He được tìm thấy đầu tiên trong quang phổ mặt trời. C. He có 2 electron ngoài cùng. D. He đã có lớp vỏ ngoài cùng bão hòa. 3. Cặp phân tử nào sau đây có hình dạng phân tử giống nhau nhiều nhất A. BeH2 và H2O B. BF3 và NH3 C. CO2 và SiO2 D. BeH2 và C2H2. 4. Khi cặp electron chung được phân bố một cách đối xứng giữa hai nguyên tử liên kết người ta gọi liên kết trong các phân tử trên là A. Liên kết cộng hoá trị phân cực. B. Liên kết cộng hoá trị không phân cực. C. Liên kết cộng hoá trị. D. Liên kết cho nhận. 5. Trong các hợp chất flo luôn luôn có số oxi hoá âm. Lí do nào là đúng nhất A. Flo là nguyên tố hóa học có độ âm điện cao nhất. B. Nguyên tử flo có 7 electron liên kết chặt chẽ với hạt nhân. C. Flo là nguyên tố phi kim điển hình. D. Flo là nguyên tố hóa học có năng lượng ion hóa nhỏ nhất. 6. Cho 20g hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư ta thấy có 11 2 lít khí H2 đktc thoát ra. Nếu đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan A. 50g B. 55 5g C. 60g D. 60 5g. 7. Cation X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là3p6. Nguyên tố X không có tính chất nào sau đây A. Nhuộm màu ngọn lửa xanh thành tím nhạt. B. Đơn chất X tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm. C. Đơn chất X tác dụng với clo tạo thành muối tan trong nước. D. Nguyên tố X thể hiện nhiều trạng thái oxi hóa trong các hợp chất. 8. Một nguyên tố Y thường bị gán cho là nguyên nhân gây ra bệnh mất trí nhớ. Trong các hợp chất Y thể hiện số oxi hoá duy nhất là 3. Y là nguyên tố .

TÀI LIỆU HOT