TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện từ 011

Tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện Tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện. Tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện. Làm các điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện | Chương II Dòng điện không đoi Tiết 10 -11 Dòng điện không đoi. Nguồn điện 1 19 10 09 10 26 40 AM Nội dung tiết học I - Ôn lại một số kiến thức về dòng điện đã học ở THCS I - Tìm hiểu một số khái niệm 1. Dòng điện 2. Dòng điện không đổi III Công dụng và cấu tạo của nguồn điện 1. Điều kiện để có dòng điện 2. Công dụng và cấu tạo của nguồn điện 19 10 09 10 26 40 AM Tiết 10 -11 dòng điện không đổi. Nguồn điện I - 1. 2. 3. 4ChiềuD2ủaidòngđiệnu2Ùng chiếuíhuyểnđộng của hạt g dòng điện Dòng điện là gì là dòng chuyển dời có hướng Dòng điện trong kim locủacáchạtệm ang điện gây ra ChDo các ei c on tư dc qgỗyLrac như thế nào 3 gỊà ạtrmaaígL5iệK1smỊL WẳWfrC m gtíợỉểiại điện Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh9 hay 1yếuocủa dòng điện kí hiệu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN