TAILIEUCHUNG - Quyết định số 82/2000/QĐ-TTg

Quyết định số 82/2000/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Thực phẩm Thiên Hương thuộc Bộ Công nghiệp thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 82 2000 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 07 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY THỰC PHẨM THIÊNHƯƠNG THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP THANH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty Thực phẩm Thiên Hương theo đề nghị tại công văn số 2461 CV-TCKT ngày 27 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng Trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 70 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 30 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Thực phẩm Thiên Hương tại thời điểm ngày 01 tháng 10 năm 1999 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị ưu đãi là đồng. Trong đó số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp trả dần là cổ phần tương ứng là đồng. 4. Việc sử dụng tiền bán cổ phần và ưu đãi về thuế thực hiện theo chế độ hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thực phẩm Thiên Hương thuộc Bộ Công nghiệp thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương. - Tên giao dịch quốc tế thien huong food joint stock company - Tên viết tắt TFC. - Trụ sở chính xã Tân Thới Hiệp quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương sản xuất kinh doanh các ngành nghề - Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chế biến. - Xuất nhập khẩu trực tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    2    0    14-08-2020
27          14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    4    0
3    2    0
7    4    0
TÀI LIỆU HOT
11    5    0
5    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
151    4    0