TAILIEUCHUNG - Thủ tục về Thủ tục về Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

Tài liệu tham khảo các thủ tục hành chính của Bộ giao thông vận tải thuộc Lĩnh vực thống kê:Đường bộ | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Các Phòng quản lý phương tiện và người lái các Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp đăng ký biển đ lần sô cấp Thông tư sô 76 2004 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển sô. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị 2. Giải quyết thủ tục Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển sô cho chủ phương tiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng bản chính 2. Giấy cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng bản chính 3. Bản photocopy Chứng chỉ kiểm định Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng Quyết định số 4381 2001 QĐ- BG. 2. Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng Quyết định số 4381 2001 QĐ- .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    14-08-2020
7    6    0    14-08-2020
34    3    0    14-08-2020
109    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN