TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc sở giao thông vận tải quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp đăng ký biển đ lần sô cấp Thông tư sô 76 2004 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển sô Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị 2. Giải quyết thủ tục Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng bản chính Tờ khai Hải quan đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu hoặc Phiếu kiểm 2. tra xuất xưởng đối với xe máy chuyên dùng sản xuất lắp ráp trong nước bản chính 3. Ho á đơn tài chính Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng Quyết định số 4381 2001 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN