TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện từ 004

Năm 1820, trong buồi báo cáo với sinh viên, nhà vật lý học người Đan Mạch-Ỏêtd đã vô tình đặt một nam châm thử gần môt dây dẫn có dòng điện chạy qua, một sinh viên đã nhận thấy kim nam châm thử bị lệch và hỏi Oserted tại sao. | Chương VII TU TRƯƠNG GỚI THIỆU VỀNAM CHAi Tại sao nam cham co thể hut hoạc dẩy nhau mạc du chung ôxa nhau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT