TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động. Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng quản lý phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị kiểm tra của Trung tâm sát hạch Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận trung tậm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ 2. tục Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ thẩm định và cấp Giấy chứng nhận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị xây dựng trung tâm sát hạch lái xe của chủ đầu tư Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với 2. trường hợp xây dựng mới văn bản chấp thuận chủ trương của Sở Giao thông vận tải đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái Văn bản đề nghị thoả thuận bố trí mặt bằng tổng thể của trung tâm sát hạch lái xe kèm theo hồ sơ gồm dự án đầu tư xây dựng bản vẽ bố trí 3. mặt bằng tổng thể giấy phép xây dựng hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch loại xe cơ giới dùng để sát hạch Văn bản của trung tâm sát hạch đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra 4. cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Số bộ hồ sơ 02 bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    3    0    11-08-2020
55    5    0    11-08-2020
1    3    0    11-08-2020
53    4    0    11-08-2020
9    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN