TAILIEUCHUNG - Thông báo số 131/TB-VPCP

Thông báo số 131/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình đầu tư phát triển các dự án xi măng giai đoạn 2001-2005-2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 131 TB-VPCP Hà Nội ngày 24 tháng 6 năm 2000 THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 131 TB-VPCP NGÀY 2 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN T TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC Dự ÁN XI MĂNG GIAI ĐOẠN 20012005-2010 Ngày 21 tháng 9 năm 2000 Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp với các Bộ ngành liên quan bàn về đầu tư phát triển các dự án xi măng giai đoạn 2001-2005-2010. Dự họp có đại diện các Bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng Tài chính Công nghiệp Khoa học Công nghệ và Môi trường Thương mại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban Kinh tế Trung ương Văn phòng Chính phủ Tổng công ty xi măng Việt Nam. Sau khi Tổng công ty xi măng Việt Nam báo cáo tình hình đầu tư các dự án xi măng giai đoạn 2001-2005-2010 của Tổng công ty Bộ Xây dựng báo cáo kế hoạch phát triển xi măng gia đoạn 2001-2005-2010 của ngành xi măng Việt Nam ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ ngành liên quan Phó Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng kết luận như sau 1. Để có được công suất 15 4 triệu tấn xi măng năm như hiện nay ngành xi măng Việt Nam và các địa phương đã có những cố gắng rất lớn trong đầu tư phát triển xi măng. Bộ Xây dựng và Tổng công ty Xi măng Việt Nam cần tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm về đầu tư về quản lý sản xuất quản lý các dự án xi măng có công suất lớn để xác định phương thức đầu tư tốt nhất trong các năm tới. 2. Bộ Xây dựng Tổng công ty Xi măng Việt Nam khẩn trương xây dựng chiến lược phát triển của toàn ngành xi măng của Tổng công ty trong 5 năm và 10 năm tới đề xuất phương thức đầu tư mới để rút ngắn thời gian đầu tư đạt được mục tiêu 24 triệu tấn xi măng năm 2005 và 33 triệu tấn xi măng năm 2010 xin ý kiến của các Bộ ngành liên quan và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 năm 2000. 3. Các yêu cầu khi xây dựng chiến lược phát triển xi măng trong 5 năm và 10 năm tới là . Chiến lược phát triển xi măng phải lấy mục tiêu tăng trưởng kinh tế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    9    0    15-08-2020
2    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
157    3    0
TÀI LIỆU HOT
11    2    0
322    4    0
8    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN