TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Quản lý phương tiện người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Cơ sở đào tạo lái xe Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Sau 05 ngày kể từ ngày tập huấn xong và kiểm tra đạt yêu cầu 1 Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 2. Nộp hồ sơ đề nghị Giải quyết thủ tục Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại cơ sở được phép đào tạo - Cơ sở đào tạo tiếp nhận hồ sơ lập văn bản đề nghị tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe kèm theo danh sách trích ngang và trình Sở Giao thông vận tải. - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ tổ chức tập huấn cấp giấy chứng nhận. 2 Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản photocopy Giấy phép lái xe bằng tốt nghiệp phổ thông Trung học 1. trở lên. Số bộ hồ sơ 02 bộ . Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui định Cá nhân phải dự tập huấn và kiểm tra đạt yêu cầu 1. theo quy định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT