TAILIEUCHUNG - Những tiêu chí để đánh giá một website có chất lượng ?

Bạn có thể định nghĩa theo ISO "là sự thoả mãn yêu cầu của người dùng", không sai nhưng quá chung chung và do đó không giúp ích gì được chúng ta. Website có chất lượng là website thoả mãn được ba điều kiện sau đây: - Nội dung hấp dẫn, đầy đủ, hợp với chủ ý của việc xây dựng website - Được sắp xếp, bố cục một cách hợp lý, tạo điều kiện cho người đọc/khai thác dễ định hướng trong website. - Hình thức đẹp, phù hợp với chủ đề nội dung. Để làm được như vậy có. | Những tiêu chí để đánh giá một website có chất lượng Bạn có thể định nghĩa theo ISO là sự thoả mãn yêu cầu của người dùng không sai nhưng quá chung chung và do đó không giúp ích gì được chúng ta. Website có chất lượng là website thoả mãn được ba điều kiện sau đây - Nội dung hấp dẫn đầy đủ hợp với chủ ý của việc xây dựng website - Được sắp xếp bố cục một cách hợp lý tạo điều kiện cho người đọc khai thác dễ định hướng trong website. - Hình thức đẹp phù hợp với chủ đề nội dung. Để làm được như vậy có khó không Không khó nếu bạn đã xác định được rõ mục tiêu và làm việc với đối tác là một công ty chuyên nghiệp trong thiết kế và phát triển các công cụ thương mại điện tử. Chúng ta sẽ phân tích chi tiết từng điểm 1. Về nội dung Trước tiên bạn cần định rõ đối tượng của website. Có thể là các khách hàng tiềm năng có thể là các đối tác hiện có của công ty các nhà đầu tư nước ngoài. Họ hiểu ngôn ngữ gì những thông tin gì làm họ quan tâm hơn cả. Biết mình biết ta trăm trận không thua . Một điểm rất quan trọng nữa là nội dung phải được cập nhập thường xuyên. Một lỗi rất thông thường của các website tại Việt Nam là người ta làm ra nó để đưa lên mạng sau đó thì website bị đi vào quên lãng. Một website như vậy không mang lại gì cho doanh nghiệp thậm chí phản tác dụng. Nguyên nhân ở đâu Thứ nhất do chúng ta chưa có ý thức cần phải cập nhật thông tin thường xuyên thứ hai do các website được thiết kế theo công nghệ đã lạc hậu đòi hỏi một trình độ hiểu bất nhất định về vấn đề kỹ thuật khi muốn thay đổi nội dung. Lối thoát hãy yêu cầu nhà thiết kế website cung cấp cho bạn một công cụ thuận tiện để có thể tự mình thay đổi nội dung thông tin thậm chí cả bố cục và hình thức của website. Nếu họ không làm được điều này hoặc đòi hỏi quá nhiều bạn có thể liên lạc với chúng tôi chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. 2. về hình thức Có lẽ đây là điểm quan trọng nhất và khó nhất đối với doanh nghiệp quan điểm về cái đẹp của chúng ta thường không giống nhau. Nhiều khi bạn cho là đẹp thì người khác lại coi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN