TAILIEUCHUNG - Thiết kế kênh Marketing

Một doanh nghiệp nhỏ mới ra thị trường thường hoạt động khởi điểm với một thị trường giới hạn nhất định. Bởi vì doanh nghiệp nhỏ thường bị hạn chế về khả năng và vốn liếng, nên họ thường phải lựa chọn từ những kênh phân phối đang có sẵn. Kênh phân phối mà họ chọn có thể chỉ bao gồm vài người nhân viên của nhà cung cấp, một hoặc hai nhà phân phối (nhà bán sỉ), vài cửa hàng bán lẻ và kết hợp với một hoặc hai doanh nghiệp vận chuyển. Trong trường hợp nầy, việc chọn kênh phân. | Thiết kế kênh Marketing Một doanh nghiệp nhỏ mới ra thị trường thường hoạt động khởi điêm với một thị trường giới hạn nhất định. Bởi vì doanh nghiệp nhỏ thường bị hạn chế về khả năng và vốn liếng nên họ thường phải lựa chọn từ những kênh phân phối đang có sẵn. Kênh phân phối mà họ chọn có thê chỉ bao gồm vài người nhân viên của nhà cung cấp một hoặc hai nhà phân phối nhà bán sỉ vài cửa hàng bán lẻ và kết hợp với một hoặc hai doanh nghiệp vận chuyên. Trong trường hợp nầy việc chọn kênh phân phối tốt nhất cho doanh nghiệp dường như đơn giản hơn và chính họ có thê sẽ phải thực hiện một vài chức năng của kênh phân khác các doanh nghiệp lớn có xu hướng sử dụng nhiều loại hình phân phối khác nhau cho từng thị trường khác nhau. Nhà sản xuất có thê đưa sản phẩm mình ra thị trường thông qua nhà phân phối bán sỉ đối với những thị trường lớn. Trong khi đối với những thị trường nhỏ họ có thê trực tiếp cung cấp đến các điêm bán lẻ. Đối với một thị trường nào đó doanh nghiệp có thể phân phối rộng rãi sản phẩm mình tới tất cả các điểm bán lẻ nào mong muốn bán hàng của doanh nghiệp. Nhưng trên một thị trường khác doanh nghiệp lại chỉ có thể cấp quyền độc quyền cho một vài cửa hàng bán lẻ. Đối với thị trường vùng ngoại ô doanh nghiệp có thể phân phối sản phẩm của mình qua hệ thống các cửa hàng bán đầy đủ dải sản phẩm cùng chủng loại. Nhưng đối với thị trường có mật độ dân cư dày đặc doanh nghiệp lại có thể phân phối sản phẩm của mình qua các cửa hàng chỉ bán các sản phẩm chọn lọc hạn chế. Dù lớn hay nhỏ khi chọn kênh phân phối doanh nghiệp phải tiến hành phân tích SWOT để hiểu thế mạnh và điểm yếu của mình cùng với những cơ hội và những mối đe doạ trên thị trường. Doanh nghiệp cũng nên phân tích SWOT đối với các thành phần tham gia trong kênh phân phối tham khảo thêm Các tiêu chí chọn nhà phân phối để hiểu và chọn đối tác cho phù hợp với chiến lược marketing của mình. Số lượng tầng nấc trong kênh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN