TAILIEUCHUNG - ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Tài liệu tham khảo đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu | Mẫu số 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu Kính gửi . Chủ phương tiện . Địa chỉ . Đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa với đặc điểm cơ bản như sau Tên phương tiện . Số đăng ký . Công dụng . Ký hiệu thiết kế . Năm và nơi đóng . Cấp tàu . Vật liệu vỏ . Chiều dài thiết kế .m Chiều dài lớn nhất .m Chiều rộng thiết kế .m Chiều cao mạn .m Mạn khô .m Số người được phép chở .người Chiều rộng lớn nhất .m Chiều chìm .m Trọng tải toàn phần .tấn Sức kéo đẩy .tấn Máy chính Số lượng kiểu nước sản xuất công suất . Máy phụ Nếu có . Phương tiện này được Mua lại hoặc điều chuyển . . từ Ông bà hoặc cơ quan đơn vị . Địa chỉ . Đã đăng ký tại. năm Nay đề ký lại phương tiện trên. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng phương tiện. . ngày . tháng . năm 200. CHỦ PHƯƠNG TIỆN Nếu chủ phương tiện là tổ chức phải có người đại diện tổ chức ký tên đóng dấu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    8    0    09-08-2020
1    3    0    09-08-2020
43    5    0    09-08-2020
13    6    0    09-08-2020
44    10    0    09-08-2020
16    9    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN