TAILIEUCHUNG - Cây bèo đất

Còn gọi là cỏ tỹ gà, cẩm địa là, cỏ trói gà. Tên khoa học là Drosera burmannii Vahl. (Dorserac rotundifolia Lour., non L.). A. Mô tả cây Cỏ cao tới 3-5cm có 1-3 thân không mang lá, nhẵn và gầy, mang hoa ở ngọn. Lá nhiều mọc thành vành ở gốc dài 12mm, rộng 4mm, trên có phủ những lông hạc ở đỉnh, phía dưới có những lông mềm dính với nhau ở dưới, không có hạch ở đỉnh. Hoa trắng hoặc hồng, mọc một bên thành chùm hình bọ cạp dài 16cm, mọc ở đầu thân. Quả nang 5. | K 1 A _ Ấ i Cây bèo đât Còn gọi là cỏ tỹ gà cẩm địa là cỏ trói gà. Tên khoa học là Drosera burmannii Vahl. Dorserac rotundifolia Lour. non L. . A. Mô tả cây Cỏ cao tới 3-5cm có 1-3 thân không mang lá nhẵn và gầy mang hoa ở ngọn. Lá nhiều mọc thành vành ở gốc dài 12mm rộng 4mm trên có phủ những lông hạc ở đỉnh phía dưới có những lông mềm dính với nhau ở dưới không có hạch ở đỉnh. Hoa trắng hoặc hồng mọc một bên thành chùm hình bọ cạp dài 16cm mọc ở đầu thân. Quả nang 5 van có nhiều hạt. B. Phân bố thu hái và chế biến Mọc hoang ở những nơi ẩm ở nước ta nhiều ở vùng Phổ Yên Thái Nguyên Vinh Nghệ An Thanh Hoá. Còn mọc ở Ản Độ Trung Quốc Châu Úc. Hái toàn cây về rửa sạch đất cát phơi hay sấy khô mà dùng. phần hoá học Cây Drosera burmannii chưa thấy có tài liệu nghiên cứu. Nhưng cây Drosera rotundifolia L. người ta đã lấy được hai metyl 5 oxy 1-4 naphtoquinon có tính chất gây đỏ chất droseron một chất màu đỏ có công thức dioxymetylnaphtoquinon. Ngoài ra người ta còn thấy glucoza và một chất màu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT