TAILIEUCHUNG - CAM TOẠI (Kỳ 2)

Mô tả dược liệu: (TT) + Đại tiểu tiện không thông dùng bột Cam toại, bột miến sống trộn dẻo đều đắp vào giữa rốn rồi đơn điền rồi cứu 3 tráng, bên trong uống ‘Cam Thảo Thang’, khi nào thông thì thôi, lại dùng Cam toại 1 lượng trộn mật, chia làm 4 lần, ngày uống 1 lần thì thông (Thánh Huệ Phương). Phù thủng, thở gấp dùng Cam toại, Đại kích mỗi thứ 1 lượng, sao lửa cho kỹ tán bột, lần uống nửa muỗng cà phê sắc với nửa chén nước sôi uống (Thánh Tế. | CAM TOAI Kỳ 2 AMô tả dược liệu TT Đại tiểu tiện không thông dùng bột Cam toại bột miến sống trộn dẻo đều đắp vào giữa rốn rồi đơn điền rồi cứu 3 tráng bên trong uống Cam Thảo Thang khi nào thông thì thôi lại dùng Cam toại 1 lượng trộn mật chia làm 4 lần ngày uống 1 lần thì thông Thánh Huệ Phương . Phù thủng thở gấp dùng Cam toại Đại kích mỗi thứ 1 lượng sao lửa cho kỹ tán bột lần uống nửa muỗng cà phê sắc với nửa chén nước sôi uống Thánh Tế Tổng Lục . Bí đái tức tối khó chịu bột Cam toại 4g uống với Trư Linh Thang thì thông Bút Phong Tạp Hứng Phương . Phù thủng bụng căng đầy dùng Cam toại sao 2 chỉ 2 phân Hắc khiên ngưu 1 lượng 5 chỉ tán bột sắc uốngtừng hớp Phổ Tế Phương . Phù thẳng căng đầy đại tiểu tiện không lợi muốn chết dùng Cam thảo 5 chỉ nửa sống nửa sao dùng Yên chi phôi tử 5 muỗng cà phê tán bột lần uống 1 chỉ Bạch miến 4 lượng trộn nước làm như con cờ nấu với nước khi nào nổi lên là được rồi ăn nhạt sau khi lợi đại tiểu tiện dùng tiếp Bình vị tán gia thục Phụ tử 2 chỉ sắc uống Phổ Tế Phương . Thận thủy lưu chú làm đùi gối co quắp tứ chi sưng đau dùng bài trên gia thêm Mộc hương 4 chỉ mỗi lần dùng 2 chỉ lùi chín uống nhai với rượu nóng khi nào đái ra nước vàng thì có hiệu quả Ngự Dược Viên Phương . Trẻ em cam thủy dùng Cam toại sao Thanh quật bì 2 vị bằng nhau tán bột 3 tuổi dùng 1 chỉ uống với Mạch nha thang khi nào đi ngoài được là thôi. Củ đồ chua mặn trong 3 5 ngày gọi là Thủy bảo tán Tổng Vi Luận Phương . Phù thủng thở gấp đại tiểu tiện không thông dùng Thập táp hoàn gồm Cam toại Đại kích Nguyên hoa các vị bằng nhau tán bột lấy Táo nhục làm viên bằng hạt ngô đồng lần uống 40 viên với Xâm Thần Nhiệt Thang khi nào đi ra nước vàng là thôi nếu chưa thì trưa hôm sau uống tiếp Tam Nhân Phương . Có thai phù húp thở gấp bụng dưới đầy tiểu không thông đã dùng Trư Kinh Tán nhưng không bớt dùng Cam toại 2 lượng gĩa nát trộn mật viên bằng hạt ngô đồng lần uống 50 viên hễ đi ra ngoài được là tốt nhưng phải uống Trư Linh Tán nếu không đi được lại uống tiếp Tiểu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    6    0    10-08-2020
4    7    0    10-08-2020
361    4    0    10-08-2020
25    4    0    10-08-2020
3    7    0    10-08-2020
26    3    0    10-08-2020
10    5    0    10-08-2020