TAILIEUCHUNG - Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN ĐỌC - AI CÓ LỖI

Rèn kỹ năng đọc trô i chả y toàn bài. - Đọc to, rõ ràn g, lưi loát. | LUYỆN ĐỌC AI CÓ LỖI I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. - Rèn kỹ năng đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc to rõ ràng lưi loát. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC . NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Luyện đọc 37phút - Đọc mẫu - Đọc câu - Đọc đoạn - Đọc bài 3. Nhận xét đánh giá 2 phút Luyện đọc bài Ai có lỗi - GV đọc mẫu hướng dẫn đọc đúng - HS đọc nối tiếp câu - GV sửa lỗi - HS đọc nối tiếp đoạn - GV nhắc ngắt nghỉ đúng - HS thi đọc cả bài - HS GV nhận xét đánh giá - GV khen học sinh đọc tiến bộ - HS luyện đọc ở nhà LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ THIẾU NHI ÔN TẬP CÂU Tiết PPCT 2 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Mở rộng vốn từ về trẻ em tìm được các từ chỉ trẻ em tính nết của trẻ em. - Ôn kiểu câu Ai là gì - Giáo dục HS thêm hiểu biết về vốn từ trẻ em. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV phiếu bài tập. III . HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH A. Kiếm tra bài cũ 5phút Chữa bài 2 tiết trước B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1phút 2. Hướng dẫn luyện tập a Bài 1 Tìm và nghi vào chỗ trống các từ 12phút - HS chữa bài 2 trên bảng - HS GV nhận xét đánh giá - GV nêu mục đích yêu cầu - HS nêu yêu cầu của bài - GV chia nhóm hướng dẫn dán phiếu trên bảng. - HS 2nhóm thi tiếp sức viết nhanh từ vào phiếu trên bảng - HS GV nhận xét đánh giá - HS chữa bài vào vở b Bài 2 Gạch một gạch dưới bộ - HS nêu yêu cầu của bài phận câu trả lời cho câu hỏi. 10phút - GV hướng dẫn - HS làm trên bảng phụ - HS GV nhận xét đánh giá - GV củng cố kiến thức của bài c Bài 3 Đặt câu hỏi cho các bộ phận - HS nêu yêu cầu của bài câu in đậm . 10phút - GV hướng dẫn - HS làm miệng - HS GV nhận xét đánh giá - GV củng cố bài - HS nhắc lại kiến thức của bài học 3. Củng cố dặn dò 2phút - GV nhận xét tiết học - HS ôn bài ở .