TAILIEUCHUNG - Đơn đề nghị cấp giấy phép Hoạt động bến khách ngang sông

Tài liệu tham khảo mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép Hoạt động bến khách ngang sông | Mầu số 5 cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- . . Đơn đề nghị cấp giấy phép Hoạt động bến khách ngang sông Kính gửi . Tên tổ chức cá nhân . Địa chỉ . Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh . do cơ quan .cấp Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Tên bến. Vị trí bến . - Từ km km bờ phải trái .của sông . thuộc xã huyện tỉnh phường quận thành phố . Thời hạn xin hoạt động Đặc điểm công trình bến - Đường dẫn Vật liệu xây dựng . Chiều rộng . Độ dốc . Số lượng phương tiện thuỷ . Trọng tải - Số lượng hành khách. - Loại phương tiện đường bộ được phép chở . Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa và pháp luật khác có liên quan. Xác nhận của UBND cấp xã Người làm đơn ký .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT