TAILIEUCHUNG - Sa thải CEO khi nào là tốt nhất

Luôn có một sự khác biệt giữa những các giám đốc điều hành (CEO) tốt người mà có thể mắc các sai lầm - với những giám đốc điều hành không thể quản lý và lãnh đạo công ty. Câu hỏi đặt ra là khi nào một CEO nên bị sa thải? Nhân vật nữ hoàng trong câu truyện Alice ở xứ xở kỳ diệu có một giải pháp đơn giản cho bất cứ ai không làm bà hài lòng: "Bỏ chiếc mũ trên đầu ông ta xuống", nữ hoàng hét lớn như vậy. Xu hướng ngày một tăng trong việc. | Sa thải CEO khi nào là tốt nhất Luôn có một sự khác biệt giữa những các giám đốc điều hành CEO tốt -người mà có thể mắc các sai lầm - với những giám đốc điều hành không thể quản lý và lãnh đạo công ty. Câu hỏi đặt ra là khi nào một CEO nên bị sa thải Nhân vật nữ hoàng trong câu truyện Alice ở xứ xở kỳ diệu có một giải pháp đơn giản cho bất cứ ai không làm bà hài lòng Bỏ chiếc mũ trên đầu ông ta xuống nữ hoàng hét lớn như vậy. Xu hướng ngày một tăng trong việc sa thải các CEO đã làm dấy lên một câu hỏi Khi nào các vị giám đốc đó nên ra đi. CEO có nên bị sa thải ngay vào lần đầu tiên khó khăn xuất hiện hay hội đồng quản trị nên đứng đằng sau ủng hộ thậm chí cả khi vị CEO đó chịu trách nhiệm cho quyết định tồi hay những sai sót chết người trong công việc Có một sự khác biệt rõ nét giữa những CEO tốt người có thể mắc các sai lầm và những CEO không thể dẫn dắt và chèo lái công ty tới tăng trưởng lợi nhuận. Không một CEO nào là không mắc sai lầm cả. Như Harry Truman đã từng viết Bất kỳ nhận thức sau nào của một học sinh cũng tốt hơn những phán đoán trước của một vị tổng thống . Khi một CEO mắc sai lầm và các nhà đầu tư cổ đông của công ty yêu cầu trách nhiệm ban lãnh đạo của công ty trước tiên nên hỏi xem liệu CEO đó có thể khắc phục được sai lầm hay không. Việc gây sức ép sa thải một CEO ngay khi sai sót xuất hiện không phải là giải pháp tốt nhất cho công ty. Các CEO đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau Họ xây dựng các ưu tiên cho hoạt động đầu tư vốn của công ty họ hoạch định các chiến lược bao gồm mua và bán tài sản kinh doanh họ thay đổi định hướng trong các cuộc cạnh tranh mới và khốc liệt cũng như làm dịu bớt các sức ép của thị trường và tìm ra các con đường kinh doanh mới thành công hơn. Bản danh sách nhiệm vụ Các CEO phải hiểu được những cơ hội và rủi ro trong hoạt động kinh doanh tổng thể của công ty chứ không phải là những nắm bắt chụp giật một cách thường nhật đối với những gì công ty đang làm. Họ chịu trách nhiệm cho việc duy trì mối quan hệ với các nhân viên .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN