TAILIEUCHUNG - HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỨC THỜI

Chiến lược Just-In-Time (JIT) được gói gọn trong một câu: "đúng sản phẩm với đúng số lượng tại đúng nơi vào đúng thời điểm". Trong sản xuất hay dịch vụ, mỗi công đoạn của quy trình sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới. | HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỨC THỜI Just-In-Time JIT Chiến lược Just-In-Time JIT được gói gọn trong một câu đúng sản phẩm với đúng số lượng tại đúng nơi vào đúng thời điểm . Trong sản xuất hay dịch vụ mỗi công đoạn của quy trình sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới. Các quy trình không tạo ra giá trị gia tăng phải bỏ. Điều này cũng đúng với giai đoạn cuối cùng của quy trình sản xuất tức là hệ thống chỉ sản xuất ra cái mà khách hàng muốn. Nói cách khác JIT là hệ thống sản xuất trong đó các luồng nguyên vật liệu hàng hoá và sản phẩm truyền vận trong quá trình sản xuất và phân phối được lập kế hoạch chi tiết từng bước sao cho quy trình tiếp theo có thể thực hiện ngay khi quy trình hiện thời chấm dứt. Qua đó không có hạng mục nào rơi vào tình trạng để không chờ xử lý không có nhân công hay thiết bị nào phải đợi để có đầu vào vận hành. Các dây truyền lắp ráp của hãng Ford đã áp dụng JIT từ những năm 30. Cần nói thêm rằng Ford là người đi đầu trong việc áp dựng các dây truyền sản xuất. Tuy nhiên phải đến những năm 1970 quy trình sản xuất theo mô hình JIT mới được hoàn thiện và được Toyota Motors áp dụng. Trong công cuộc công nghiệp hoá sau Đại chiến thế giới thứ 2 nước Nhật thực hiện chiến lược nhập khẩu công nghệ nhằm tránh gánh nặng chi phí cho nghiên cứu và phát triển R D và tập trung vào việc cải thiện quy trình sản xuất kaizen . Mục tiêu của chiến lược này là nâng cao chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm. Eiji Toyoda và Taiichi Ohno của Toyota Motor đã phát triển một khái niệm hệ thống sản xuất mới mà ngày nay được gọi là Hệ thống SX Toyota. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nước Nhật có được ngày hôm nay xuất phát từ nền tảng sản xuất dựa trên hệ thống tuyệt với đó. Để thử cùng tìm hiểu JIT trong hệ thống sản xuất Toyota trước hết cần phân biệt được hai khái niệm sản xuất truyền thống là tinh xảo craft và đại trà mass . Sản xuất tinh xảo thường sử dụng các công nhân cực kỳ lành nghề cùng với những công cụ đơn giản nhưng linh hoạt

TÀI LIỆU HOT