TAILIEUCHUNG - Phương pháp thay đổi cách sử dụng quyền sở hữu

Bạn có một chiếc xe Honda chạy ngon lành, bạn là chủ nó; bạn bán nó cho tôi, tức là quyền sở hữu thay đổi, nó vẫn chạy ngon. Nếu xe của bạn cà rịch cà tàng, tôi mua nó thì nó cũng vẫn chạy như thế. Vậy vấn đề cốt lõi nằm ở cái xe chứ không phải bạn hay tôi ai là chủ. Ở các nước phát triển, việc mua bán, sáp nhập công ty diễn ra liên tục; không ai đặt ra tính hiệu quả của hoạt động của công ty, vì nó đã hoạt động hữu hiệu. | Phương pháp thay đổi cách sử dụng quyền sở hữu Bạn có một chiếc xe Honda chạy ngon lành bạn là chủ nó bạn bán nó cho tôi tức là quyền sở hữu thay đổi nó vẫn chạy ngon. Nếu xe của bạn cà rịch cà tàng tôi mua nó thì nó cũng vẫn chạy như thế. Vậy vấn đề cốt lõi nằm ở cái xe chứ không phải bạn hay tôi ai là chủ. Ở các nước phát triển việc mua bán sáp nhập công ty diễn ra liên tục không ai đặt ra tính hiệu quả của hoạt động của công ty vì nó đã hoạt động hữu hiệu rồi. Ở ta doanh nghiệp nhà nước hoạt động chưa hiệu quả cổ phần hóa bán khoán cho thuê đều khó khăn luật phải thay đổi liên tục để đẩy mạnh những hoạt động kia nhưng chưa thành công. Chiếc xe khó bán phải tập trung chấn chỉnh chiếc xe. Chấn chỉnh chiếc xe tức là nhìn vào bộ máy của doanh nghiệp nói chung. Khi nhìn như thế ta thấy có hai lĩnh vực luật pháp điều chỉnh nó. Xin tưởng tượng doanh nghiệp như là một hình vuông để dễ phân biệt. Thứ nhất luật pháp do nhà nước ấn định cho cả cái hình đó như luật kế toán thống kê xuất nhập khẩu lao động môi trường nhãn hàng hóa. Ta gọi những luật lệ này là quản lý kinh doanh . Nó có hai đặc điểm là l từ ngoài áp lên công ty và 2 mục đích của nó là phục vụ lợi ích của chính quyền mà chính quyền thì lo cho xã hội. Bây giờ thêm vào trong hình vuông bốn khung nhỏ từ trên xuống dưới là cổ đông - hội đồng quản trị - tổng giám đốc - các phòng ban chúng nối với nhau bằng một hàng kẻ dọc ở giữa cho biết cấp bậc quyền hành. Đó là sơ đồ tổ chức của một công ty. Đối với sơ đồ ấy có một loại quy định khác nữa điều chỉnh hai khung ở dưới cùng tức là tổng giám đốc và các phòng ban xin gọi là cỗ máy của công ty. Luật lệ chi phối cỗ máy ấy ta sẽ gọi là quản trị công ty thời bao cấp gọi là quản lý xí nghiệp. Đặc điểm của nó là l nằm bên trong công ty do công ty viết ra và 2 đi từ tổng giám đốc xuống các phòng ban. Quy định về quản trị công ty không chi phối hội đồng quản trị. Vậy là ít ra có hai lĩnh vực về luật lệ điều chỉnh công ty quản lý kinh doanh và quản trị công ty. Tôi xin đi vào .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
75    6    0
13    3    0