TAILIEUCHUNG - Phân tích cạnh tranh hiệu quả

Để việc kinh doanh của bạn thành công, bạn cần biết về các đối thủ cạnh tranh nhiều như biết về chính công ty của bạn và khách hàng của bạn. Thật không may, nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ mắc phải sai lầm là chờ đợi cho đến khi đối thủ cạnh tranh mở cửa hàng trên đường phố và chia sẻ mất lợi nhuận thì mới hiểu ra họ đang phải đương đầu với ai và với cái gì. Phân tích cạnh tranh giúp bạn xác định đối thủ cạnh tranh và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của. | Phân tích cạnh tranh hiệu quả Để việc kinh doanh của bạn thành công bạn cần biết về các đối thủ cạnh tranh nhiều như biết về chính công ty của bạn và khách hàng của bạn. Thật không may nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ mắc phải sai lầm là chờ đợi cho đến khi đối thủ cạnh tranh mở cửa hàng trên đường phố và chia sẻ mất lợi nhuận thì mới hiểu ra họ đang phải đương đầu với ai và với cái gì. Phân tích cạnh tranh giúp bạn xác định đối thủ cạnh tranh và đánh giá điểm mạnh điểm yếu của họ. Khi biết được những hành động của đối thủ cạnh tranh bạn sẽ hiểu rõ hơn về những sản phẩm và dịch vụ bạn nên chào bán bạn nên tiếp thị chúng như thế nào cho hiệu quả và bạn định vị công việc kinh doanh của bạn như thế nào. Phân tích cạnh tranh là một quá trình liên tục. Bạn nên thu thập thông tin liên tục về các đối thủ cạnh tranh của bạn. Hãy vào và xem trang Web của họ. Hãy đọc các tờ giới thiệu sản phẩm và tài liệu giới thiệu công ty của họ. Hãy dùng thử sản phẩm của họ. Hãy xem họ thể hiện họ như thế nào ở các hội chợ thương mại. Hãy đọc về họ trong các ấn phẩm thương mại chuyên ngành. Hãy nói chuyện với khách hàng của bạn để xem họ cảm thấy thế nào về các sản phẩm và dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Bạn hãy nhấp chuột vào các bước sau đây để biết rõ hơn cách làm thế nào để phân tích các đối thủ cạnh tranh của bạn Bước 1 Xác định đối thủ cạnh tranh Bước 2 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu Bước 3 Xem xét các cơ hội và các mối đe dọa Bước 4 Xác định vị trí của bạn. Bước 1 Xác định đối thủ cạnh tranh Mỗi công việc kinh doanh đều có đối thủ cạnh tranh và bạn cần thời gian để xác định ai là người mà khách hàng của bạn có thể tiếp cận để mua những sản phẩm hoặc dịch vụ nhằm đáp ứng những nhu cầu mà sản phẩm và dịch vụ của bạn cũng có thể đáp ứng được. Thậm chí nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thực sự có cải tiến bạn vẫn cần phải xem khách hàng của bạn còn muốn mua gì khác để để đáp ứng nhu cầu này. Ví dụ bạn có thể mở một trang Web để chào bán trò chơi Bingo trên mạng. Đối thủ cạnh tranh của bạn .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    3    0    09-08-2020
9    2    0    09-08-2020
4    11    0    09-08-2020
67    5    0    09-08-2020
2    14    0    09-08-2020
3    6    0    09-08-2020
5    3    0    09-08-2020
11    4    0    09-08-2020
4    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN