TAILIEUCHUNG - TOAN TÁO NHÂN (Kỳ 2)

Thành phần hóa học: Sanjoinine, A, B, D, E, F, G1, G2, Ia, Ib, K (Byung Hoon Han và cộng sự, C A, 1988, 108: 198208p). Nuciferine, Frangufoline, Nornuciferine, Norisocorydine, Coclaurine, N-Methylasimilobine, Zizyphusine, Caaverine, 5-Hydroxy-6- Methoxynoraporphine, Amphibine-D, Sanjoinenine (Byung Hoon Han và cộng sự, Phytochemistry 1990, 29 (10): 3315). + Betulinic acid, Betulin, Ceanothic acid, Alphitolic acid (Tăng Lộ, Thực Vật Học Báo 1986, 28 (5): 517). + Jujuboside (Tăng Lộ, Dược Học Học Báo 1987, 22 (2): 114). Tác dụng dược lý: Thực nghiệm chứng minh Táo nhân sống và sao đều có tác dụng an thần,. | TOAN TÁO NHAN Ky 2 ytb no Thánh phan hóa hoc Sanjoinine A B D E F G1 G2 la Ib K Byung Hoon Han vá cong su C A 1988 108 198208p . Nuciferine Frangufoline Nornuciferine Norisocorydine Coclaurine N-Methylasimilobine Zizyphusine Caaverine 5-Hydroxy-6- Methoxynoraporphine Amphibine-D Sanjoinenine Byung Hoon Han và cộng sự Phytochemistry 1990 29 10 3315 . Betulinic acid Betulin Ceanothic acid Alphitolic acid Tăng Lộ Thực Vật Học Báo 1986 28 5 517 . Jujuboside Tăng Lộ Dược Học Học Báo 1987 22 2 114 . Tác dụng dược lý Thực nghiệm chứng minh Táo nhân sống và sao đều có tác dụng an thần gây ngủ. Thành phần gây ngủ là Saponin Táo nhân Trung Dược Học . Thuốc có tác dụng giảm đau và hạ nhiệt. Có tác dụng đối kháng với chứng cuồng do Morphin Trung Dược Học . Thuốc có tác dụng hạ áp và chống loạn nhịp Trung Dược Học . Trên thực nghiệm súc vật Táo nhân phối hợp dùng với Ngũ vị tử có tác dụng chống choáng do phỏng và giảm phù nề vùng phỏng Trung Dược Học . Độc tính Cho chuột nhắt uống nước sắc Toan táo nhân với liều 50g kg thấy có dấu hiệu trúng độc. Cho dùng liều 1ml 20g thấy có dấu hiệu tử vong Hoàng Hậu Sính Trung Quốc Sinh Lý Khoa Học Hội Học Thuật Hội Giảng Luận Văn Trích Yếu Hối Biên Nam Ninh 1985 84 . Chích dưới da liều 20g kg 30 - 60 bị chết Ngô Thụ Đại Liên Y Học Viện Học Báo 1960 1 53 . ATính vị Vị chua tính bình Bản Kinh . Không độc Biệt Lục . Vị chua ngọt tính bình Âm Thiện Chính Yếu . Vị ngọt tính bình Trung Dược Đại Từ Điển . Vị ngọt tính bình Lâm Sàng Thường Dụng Trung Dược Thủ Sách . AQuy kinh Vào kinh túc Quyết âm Can túc Thiếu dương Đởm Bản Thảo Cương Mục . Vào kinh Tâm Tỳ Can Đởm Lôi Công Bào Chế Dược Tính Giải . Vào kinh Tâm Tỳ Can Đởm Trung Dược Đại Từ Điển

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
58    2    0    09-08-2020
6    5    0    09-08-2020
37    3    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN