TAILIEUCHUNG - Những sai lầm phổ biến khi khởi nghiệp

Đối với hầu hết mọi người, khởi nghiệp là khoảng thời gian đầy lý thú mà trong suốt quá trình đó họ được cổ vũ bởi viễn cảnh thành công và niềm vui được đương đầu với những thách thức mới. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian dễ mắc nhiều sai lầm nhất! Có thể tránh được nhiều sai lầm mà những người khởi nghiệp mắc phải trong giai đoạn khởi sự. Một trong những cách tốt nhất để tránh không mắc sai lầm là nói chuyện với những chủ doanh nghiệp khác về kinh nghiệm mà họ rút ra. | Những sai lầm phổ biến khi khởi nghiệp Đối với hầu hết mọi người khởi nghiệp là khoảng thời gian đầy lý thú mà trong suốt quá trình đó họ được cổ vũ bởi viễn cảnh thành công và niềm vui được đương đầu với những thách thức mới. Tuy nhiên đây cũng là thời gian dễ mắc nhiều sai lầm nhất Có thể tránh được nhiều sai lầm mà những người khởi nghiệp mắc phải trong giai đoạn khởi sự. Một trong những cách tốt nhất để tránh không mắc sai lầm là nói chuyện với những chủ doanh nghiệp khác về kinh nghiệm mà họ rút ra được trong quá trình khởi sự. Hãy hỏi ý kiến của luật sư hay nhân viên kế toán của bạn để tiếp cận những chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm phù hợp và hãy tham dự các cuộc họp của các hiệp hội kinh doanh để nói chuyện với những người hoạt động trong chính ngành kinh doanh mà bạn đang định khởi nghiệp. Song cho dù bạn có nghiên cứu và chuẩn bị kỹ càng đến thế nào đi nữa bạn cũng sẽ vẫn mắc nhiều sai lầm khi khởi nghiệp tuy nhiên những lỗi thường gặp được liệt kê dưới đây có thể giúp bạn tránh được phần nào. Những sai lầm phổ biến bao gồm Thành lập công ty quá nhanh Bước đầu tiên đối với nhiều người khi khởi sự một doanh nghiệp là nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương. Việc đăng ký thành lập công ty là một bước đi phù hợp đối với nhiều doanh nghiệp song sẽ rất có ích nếu bạn biết chờ cho đến khi ý tưởng kinh doanh của bạn được định hình rõ nét rồi mới hành động. Lý do khái niệm về việc kinh doanh của bạn và do đó cả tên của doanh nghiệp sẽ có thể thay đổi trong một vài tháng hoạt động đầu tiên. Không nghiên cứu thị .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    10-08-2020
4    4    0    10-08-2020
833    7    0    10-08-2020
5    2    0    10-08-2020
68    3    0    10-08-2020
8    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN