TAILIEUCHUNG - Tối ưu thông tin kinh doanh(BI) - Phương thức tạo giá trị cho doanh nghiệp

Trước đây, hầu như không tổ chức nào có khả năng thu thập và lưu giữ một lượng lớn dữ liệu về khách hàng hay các hoạt động kinh doanh. Nhưng giờ đây, hơn bao giờ hết, tối ưu thông tin kinh doanh (Business intelligence - BI) đã được biết đến như một phương thức tạo giá trị quan trọng. | Tối ưu thông tin kinh doanh BI - Phương thức tạo giá trị cho doanh nghiệp Trước đây hầu như không tổ chức nào có khả năng thu thập và lưu giữ một lượng lớn dữ liệu về khách hàng hay các hoạt động kinh doanh. Nhưng giờ đây hơn bao giờ hết tối ưu thông tin kinh doanh Business intelligence - BI đã được biết đến như một phương thức tạo giá trị quan trọng. Có thể nói BI là cách xử lý một lượng khổng lồ dữ liệu nhằm giúp doanh nghiệp thấu hiểu khách hàng và đối tác phân tích các chỉ số hoạt động và đưa ra được phương hướng thống nhất từ lãnh đạo tới nhân viên. Chuyển hóa các kết quả phân tích dữ liệu này vào hoạt động thực tiễn các công ty có thể tăng lợi nhuận đáp ứng ngày càng nhanh đòi hỏi của thị trường tăng độ uy tín đối với nhân viên bởi định hướng chiến lược chính xác. Hệ thống BI truyền thống thường tốn kém chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng cả về phần cứng và phần mềm cũng như quá trình đào tạo kỹ năng. Ngày nay một loạt các giải pháp mới được đưa ra giúp cho BI trở nên dễ dàng tiếp cận với mọi thành viên trong tổ chức. Nhiều doanh nghiệp DN vừa và nhỏ đã áp dụng các giải pháp tiết kiệm chi phí phá bỏ những khúc mắc khởi đầu như việc đầu tư cơ sở hạ tầng tốn kém và các chi phí hành chính khác. Thông tin cho tất cả mọi người Có thể thấy các giải pháp BI hiện nay đã được thiết kế đáp ứng cho các nhu cầu và loại hình kinh doanh khác nhau giúp DN tối ưu hóa hệ thống mình đang có hơn là đầu tư vào công nghệ hoàn toàn mới. Chẳng hạn như một giải pháp lưu giữ và phân tích toàn bộ thông tin về doanh số bán hàng theo quá trình xuyên suốt sẽ giúp các thành viên phòng dịch vụ dự đoán chính xác hơn nhu cầu của khách hàng và dễ dàng chăm sóc họ chu đáo hơn. Chính những dữ liệu mang tính thời gian và dễ dàng truy cứu giúp việc bán hàng xen kẽ hoặc bán kèm trở nên hiệu quả. Điều này không chỉ giúp tăng doanh thu cho công ty mà còn góp phần thỏa mãn tốt hơn mong đợi đa dạng của khách hàng. Hay trong lĩnh vực sản xuất giải pháp BI được thiết kế nhằm phân tích dữ liệu của quá trình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN