TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học - cao đẳng môn Toán năm 2011 - đề số 35

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học - cao đẳng môn toán năm 2011 - đề số 35', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ LÀNI NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG THPTNGUYỄN TRUNG THIÊN MÔN TOẢN-KHỐIA B 180phút ------ ------@------------------ -- ------------- ------- @----- Không kể thời gian phát đề CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ sInH 7 điểm Câu I 2 điểm Cho hàm số y X3 -3mxx 3 m2 -1 x-m3 m 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 1 ứng với m 1 2. Tìm m để hàm số 1 có cực trị đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại của đồ thị hàm số đến góc tọa độ O bằng 72 lần khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đến góc tọa độ O. Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình 73 1 sin2x 273cos 2 X 2. Giải phương trình log1 5 - 2x log2 5 - 2x .log2x 1 5 - 2x log2 2x - 5 2 log2 2x 1 . log 2 5 - 2x 2 X 9 6 tan x - -_ Câu III 1 điểm Tính tích phân I í----4 dx 0 cos2x Câu IV 1 điểm Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a SA vuông góc với đáy và SA a .Gọi M N lần lượt là trung điểm của SB và SD I là giao điểm của SD và mặt phẳng AMN . Chứng minh SD vuông góc với AI và tính thể tích khối chóp MBAI. Câu V 1 điểm Cho x y z là ba số thực dương có tổng bằng giá trị nhỏ nhất của biểu thức P 3 x2 y2 z2 -2xyz . B. PHẦN TỰ chọn 3 điểm Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phàn phần 1 hoặc 2 1. Theo chương trình chuẩn Câu VIa 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ đ ộ Oxy cho điểm C 2 -5 và đường thẳng A 3x - 4 y 4 0. Tìm trên A hai điểm A và B đối xứng nhau qua I 2 5 2 sao cho diện tích tam giác ABC bằng15. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt cầu 5 x2 y2 zX - 2 x 6 y - 4 z - 2 0. Viết phương trình mặt phẳng P song song với giá của véc tơ v 1 6 2 vuông góc với mặt phẳng a x 4y z -11 0 và tiếp xúc với S . Câu VIIa 1 điểm Tìm hệ số của x4 trong khai triển Niutơn của biểu thức P 1 2 x 3x2 10 2. Theo chương trình nâng cao Câu VIb 2 điếm x2 y2 1. Trong mặt phăng với hệ toạ độ Oxy cho elíp E - 4 1 và hai điếm A 3 -2 B -3 2 . Tìm trên E điếm C có hoành độ và tung độ dương sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt cầu 5 x2 y

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    8    0    15-08-2020
186    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
23    2    0
2    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
12    10    0